Jedrska energija

Jedrski strokovnjaki o svojih stališčih o osnutku NEPN

Društvo jedrskih strokovnjakov bo jutri ob 15:30 javno predstavilo svoja stališča in predloge glede osnutka NEPN.
Jedrski strokovnjaki o svojih stališčih o osnutku NEPN

Predstavili bodo dokument z naslovom Jedrska energija in načrtovanje energetske prihodnosti Slovenije: Stališča in predlogi Društvo jedrskih strokovnjakov glede osnutka NEPN. Dokument je pripravila delovna skupina članov društva, ki se je oblikovala po septembrski skupščini društva, na kateri so sklenili, da se bodo odzvali na avgusta objavljeni osnutek NEPN.

Kot poudarjajo v društvu, so glavni cilji NEPN dobro zapisani, vendar jim predlagani ukrepi ne sledijo oziroma celo degradirajo ključne stebre trajnostne energetike, saj uvajajo nove termoelektrarne na fosilna goriva kot nadomestilo za trajnostno in dolgoročno rabo jedrske energije.

Glavne ugotovitve bodo v imenu društva podali predsednik društva doc. dr. Tomaž Žagar in predstavnik NEK Matjaž Žvar ter prof. dr. Leon Cizelj z Instututa Jozef Stefan, ki se bosta osredotočila na industrijske oziroma izobraževalno-raziskovalne vidike jedrske energetike. Med drugim se bodo dotaknili tem, kako načrtovani ukrepi za izvedbo ciljev NEPN vplivajo na uvozno odvisnost in ceno električne energije.

Predstavili pa bodo tudi konkretne predloge popravkov in dopolnitev osnutka NEPN, ki se nanašajo na današnjo in prihodnjo vlogo jedrske energije za zanesljivo in konkurenčno oskrbo Slovenije z nizkoogljično električno energijo, in so jih že posredovali Ministrstvu za infrastrukturo.
Poleg tega pa bodo predstavili tudi aktualne evropske in mednarodne usmeritve glede vloge jedrske energije pri današnji in prihodnji oskrbi z energijo.

Dogodek bo potekal jutri, 11. decembra, v prostorih Instituta Jozef Stefan na Jamovi 39, s pričetkom ob 15:30.

Polona Bahun
O avtorju