Izpostavljeno

JEK2: do 1.300 MW blok najprimernejši, strošek gradnje 9.314 EUR/kW ter več kot 5.600 zaposlitev

Vodstvo GEN energije je danes predstavilo ekonomiko projekta JEK2. Na podlagi do zdaj zbranih in prejetih podatkov potencialnih dobaviteljev bi bil strošek gradnje 9.314 evrov za kilovat inštalirane moči. Študija, ki so jo pripravili na Elektroinštitutu Milan Vidmar (EIMV) pa kaže, da bi bil z vidika elektroenergetskega sistema najprimernejši blok velikosti do 1.300 MW neto električne moči na izhodu generatorja. 

JEK2: do 1.300 MW blok najprimernejši, strošek gradnje 9.314 EUR/kW ter več kot 5.600 zaposlitev

Projekt JEK2 že kaže konkretne obrise: najverjetneje bo izbrana različica z enim reaktorjem v razponu moči od 1.000 do 1.650 MW, zato so najverjetnejše rešitve za drugi blok Westinghousov reaktor AP1000, reaktor EPR 1600 francoske družbe EDF in reaktor APR 1400 korejske družbe KHNP.  Pri družbi GEN energija so zato že pripravili konkretne interne stroškovne ocene, ki so jih izdelali na podlagi do zdaj zbranih in prejetih podatkov oziroma informativnih ponudb, ne pa na zavezujočih ponudbah potencialnih dobaviteljev.

Ocenjena povprečna stroškovna vrednost JEK2 znaša 9.314 EUR/kW, ta ocena pa zajema tako strošek za standardno zasnovo reaktorja kot stroške specifike lokacije z infrastrukturnimi in ostalimi ureditvami, ter ostale in nepredvidene stroške. Strošek gradnje reaktorja velikosti 1.000 MW je tako ocenjen na 9,3 milijarde evrov, z velikostjo reaktorja pa cena raste, vse do 15.371 milijarde evrov za 1.650 MW reaktor. Kot je povedal Kruno Abramovič, so pri oceni stroškov ravnali konservativno, za vse izračune in uporabljene predpostavke pa naj bi še pred referendumom pridobili mednarodno recenzijo priznane domenske inštitucije.

Predvidena cena elektrike iz JEK2, ki zajema povprečne stroške obratovanja in amortizacije, znaša 44,5 EUR/MWh in upošteva 60 let rednega obratovanja ter 20 let podaljšane obratovalne dobe. V to ceno so zajeti stroški jedrskega goriva, materiala, investicijskega vzdrževanja, storitev, zavarovanja, dela, nadomestila za rabo prostora, vodno povračilo, nadomestilo za razgradnjo in odlaganje jedrskih odpadkov ter amortizacijo investicijske vrednosti. Ta cena pa ne vključuje stroškov financiranja, saj še ni izbran model financiranja – ta naj bi bil znan pred končno investicijsko odločitvijo leta 2028. Dr. Dejan Paravan, generalni direktor GEN energije ocenjuje, da bi ob predvideni zahtevani donosnosti ob dva in tri odstotke predvidena prodajna cena električne energije znašala med 66 EUR/MWh (za dva odstotka) in 81 EUR/MWh (za tri odstotke).

EIMV – najprimernejša velikost reaktorja je do 1300 MW

Študija priključitve JEK2 z močjo do 2400 MW na elektroenergetski sistem, ki so jo pripravili pri Elektroinštitutu Milan Vidmar, je pokazala, da je z vidika elektroenergetskega sistema najprimernejša velikost reaktorja 1300 MW. V okviru študije so obravnavali osem konfiguracij jedrske elektrarne moči od 1000 MW do 2x1200 MW, pa tudi stanje elektroenergetskega sistema brez JEK2.  Ključne ugotovitve študije so pokazale, da bi blok moči 1000-1300 MW omilitveno ali celo razbremenitveno vplival na konfiguracijo prenosnih poti, je povedal Aleksandar Momirovski iz EIMV. Poudaril je še, da dinamične analize kažejo, da dinamika in stabilnost elektroenergetskega omrežja ne bo odvisna le od JEK2, ampak predvsem od razvoja preostalega elektroenergetskega sistema. Hkrati bo JEK2 tudi izhodišče za  določitev potrebnih virov za sistemske rezerve za povrnitev frekvence.

Gradivo za Pobudo za DPN že v usklajevanju na pristojnih ministrstvih

Pri GEN energiji se medtem že pripravljajo na proces umeščanja v prostor. Tako so 20. maja na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) ter Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) v usklajevanje in dopolnitve poslali osnutek gradiva za pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za JEK2, je povedal dr. Robert Bergant. Pripravili so idejno rešitev načrtovanja ureditve območja elektrarne, ki je enotna za vse tri različice reaktorja, ter ostalih infrastrukturnih in prostorskih rešitev izven elektrarne, ki bodo nastale kot posledica umeščanja objekta – od prestavitve daljnovodov, plinovodov, vodovodov in cest, do izgradnje novih naselij, parkirišč in skladišč.

Gradnja nove elektrarne namreč pomeni tudi nova delovna mesta – pri GEN energiji ocenjujejo, da bo elektrarna v desetih letih ustvarila 5640 novih delovnih mest. Vplivala pa bo tudi na domače gospodarstvo – tako z zagotavljanjem zanesljive in stabilne oskrbe z električno energijo kot z več kot 37-odstotnim deležem domačih dobav v celotni vrednosti investicije.

Začetek intenzivne komunikacijske kampanje

Pri družbi GEN energija bodo v želji po širjenju informacij o projektu JEK2 v prihodnjih mesecih projekt predstavljali tudi terensko – s potujočo predstavitvijo v obliki interaktivnega centra o energiji in energetiki, s katero bodo obiskali kraje po vsej Sloveniji. Zaživela pa je tudi spletna stran JEK2 (gen-energija.si), z informacijami o projektu.

Junija pa odpirajo tudi informacijsko pisarno, kjer bodo nudili informacije o poteku projekta JEK2 z vidika umeščanja v prostor.

Katarina Prelesnik
O avtorju