Energetika

Jutri objavljen prvi razpis za sredstva iz Sklada za pravični prehod

Razpis je namenjen podpori pri prestrukturiranju premogovnih regij, višina razpisanih sredstev pa znaša nekaj več kot 7,7 milijona evrov.

Jutri objavljen prvi razpis za sredstva iz Sklada za pravični prehod

Občine bodo lahko dobile podporo za razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki je eden od predpogojev za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij, ter za pridobivanje novih delovnih mest z dodano vrednostjo, je na novinarski konferenci poudaril minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek.
Pojasnil je, da je Sklad za pravični prehod novost v programskem obdobju 2021-2027. V Sloveniji sta do sredstev tega sklada upravičeni dve premogovni regiji, Savinjsko-Šaleška in Zasavska. Celotna vrednost sredstev Sklada za pravični prehod za Slovenijo znaša 258,7 milijona evrov, od tega za  Savinjsko-Šaleško regijo 173,9 milijona evrov, za Zasavsko pa 74,9 milijona evrov. Dodano je 9,9 milijona evrov namenjenih za tehnično pomoč.  

Sredstva sklada so namenjena podpori pri prestrukturiranju gospodarstva na območjih, kjer je bila oziroma bo opuščena raba premoga, da bi izgubljena delovna mesta nadomestili z novimi. Za letos in za začetek prihodnjega leta so poleg razpisov ministrstva predvideni še razpisi ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (za produktivne naložbe oziroma podporo gospodarstvu), ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (za karierno orientacijo in usposabljanje brezposelnih ter iskalcev zaposlitve) ter ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki med drugim bdi nad vzpostavitvijo Centra za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije.

Namen razpisa, ki bo objavljen jutri, je podpora projektom funkcionalnega razvoja oziroma revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom, upoštevajoč načelo »onesnaževalec plača,« je povedala državna sekretarka Andreja Katič, ki je podrobneje predstavila vsebino razpisa.  
Kot je pojasnila, bo razpis namenjen Zasavju, natančneje območju degradiranih površin občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki so tudi prijavitelji projektov in prejemniki sredstev. S temi sredstvi bodo kriti vsi upravičeni stroški, med katerimi so gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih stavbnih zemljišč, najem zunanjih izvajalcev, komuniciranje in - kar je v novi finančni perspektivi novost - plačilo davka na dodano vrednost (DDV) v primerih, ko ga ni mogoče odbiti.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje je treba pridobiti najkasneje v šestih mesecih po oddaji vloge na razpis. Predvideni pa so trije roki odpiranja, roki za predložitev vlog so 30. september, 30. januar 2024 in 30. junij 2024. 

Za jesen je napovedala še dva javna razpisa. Za Zasavsko premogovno regijo za poslovno infrastrukturo za mala in srednja podjetja. Tu gre predvsem za inkubatorje, vrednost razpisanih sredstev pa bo 2,59 milijona evrov. Za Savinjsko-Šaleško premogovno regijo pa za sofinanciranje izgradnje ekonomske-poslovne infrastrukture za oba namena: za poslovno ekonomske cone ter poslovno infrastrukturo za mala in srednja podjetja. Vrednost razpisanih sredstev bo 42,54 milijona evrov.
Slovenija je sicer zelo uspešna pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev iz programskega obdobja 2014-2020. Trenutno je na  91 odstotkih porabe razpoložljivih sredstev, do konca leta pa bomo evropska sredstva iz stare perspektive porabili v celoti.

Polona Bahun
O avtorju