Novice

Jutri še zadnja javna predstavitev posodobitve NEPN

Prva javna predstavitev je potekala 3. junija na Fakulteti za elektrotehniko, tokratna pa ne bo v živo in bo potekala prek spleta. 

Jutri še zadnja javna predstavitev posodobitve NEPN

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo za jutri, 11. junija, pripravlja še eno javno predstavitev posodobljenega osnutka celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in okoljskega poročila, ki pa bo tokrat potekala prek spleta. Javna razgrnitev in posvetovanje z javnostjo o dopolnjenem četrtim osnutkom posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter tretjič dopolnjenem Okoljskem poročilu in dodatku za presojo sprejemljivosti za varovana območja se je v skladu z Zakonom o varstvu okolja začela 24. maja in bo trajala do vključno 23. junija.

Kot je znano je priprava posodobljene različice NEPN doslej šla že skozi celo vrsto postopkov, pri njeni pripravi pa so bile v ospredju nekatere nacionalne in evropske odločitve, kot denimo odločitev Slovenije o izstopu iz premoga najpozneje do leta 2033, odločitev na ravni EU o znižanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 za vsaj 55 odstotkov ter odločitve, ki so bile sprejete v okviru evropskega zakonodajnega paketa Pripravljeni na -55 in REPowerEU. V skladu s tem so bili določeni tudi novi ključni nacionalni cilji, in sicer naj bi skupne emisije toplogrednih plinov glede na leto 2005 do leta 2030 zmanjšali za 35 odstotkov oziroma do leta 2033 za 55 odstotkov, delež obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2030 povečali na 33 odstotkov ter rabo končne energije omejili na 50,2 TWh. Za dosego zastavljenih ciljev nas čaka veliko dela na vseh področjih, tako na področju povečanja energetske učinkovitosti stavb, zmanjšanja emisij v prometu, industriji in energetskem sektorju kot na področju daljinskega ogrevanja in hlajenja.

Slovenija bi sicer morala tako kot druge evropske države posodobljeno različico NEPN Evropski komisiji predložiti do konca tega meseca, a bo glede na naše postopke potrjevanja tega dokumenta med zamudniki.

Povezavo do spletnega spremljanja jutrišnje predstavitve in gradiva zanjo najdete tukaj. Vabljeni !
 

 

Brane Janjič
O avtorju