e-mobilnost

K projektu Smart Move pristopili tudi Slovenci

Projekt, ki ga v celoti financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP ter sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe, je vreden 1,6 milijonov EUR in bo trajal do aprila leta 2024, vključuje pa interdisciplinarno sodelovanje osmih partnerjev.

K projektu Smart Move pristopili tudi Slovenci

Glavni namen projekta SmartMOVE je vpeljava in promocija trajnostne mobilnosti v podjetjih in organizacijah, ki zaposlujejo veliko število ljudi in posledično generirajo veliko prometa. Projekt stremi k temu, da ponudi konkretne ukrepe in spodbude, hkrati pa opolnomoči in motivira tako zaposlene kot delodajalce za obrat k trajnostni mobilnosti, je povedala mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, ki je vodilni partner projekta. Ob tem je poudarila, da je razvoj trajnostne mobilnosti ena izmed prioritetnih odročij, ki ji na agenciji dajejo velik pomen že vse od njene ustanovitve. Predstavniki Univerzitetnega kliničnega centra, podjetij BTC d.d., IKEA Slovenija d.o.o., Studia Moderna d.o.o. in Krajinskega parka Ljubljansko Barje so v petek v Mestni hiši tudi formalno podpisali sporazum z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije o sodelovanju v okviru enega največjih evropskih mobilnostnih projektov pri nas, SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost.

V Ljubljano se vsakodnevno pripelje več kot 120.000 ljudi, povečini s svojim avtomobilom. Ljubljanska urbana regija se tako sooča z izjemno količino prometa in negativnih okoljskih vplivov iz tega naslova. Z zavedanjem, da so nujno potrebne spremembe na tem področju, so k projektu SmartMOVE pristopile navedene organizacije, ki želijo z njegovo pomočjo oblikovati učinkovite ukrepe za spodbujanje uporabe trajnostnih načinov mobilnosti med zaposlenimi v svojih podjetjih oziroma v primeru območja posebnega pomena – Krajinskega parka Ljubljansko barje, pri obiskovalcih parka.

Poleg zasnove certifikata trajnostne mobilnosti, ki ga snujejo na Inštitutu Jožefa Stefana, se projekt osredotoča na izdelavo mobilnostnih načrtov. IPoP – Inštitut za politike prostora že izvaja temeljito analizo potovalnih navad zaposlenih v UKC-ju, na območju BTC-ja, v IKEI Slovenija d.o.o., Studiu Moderna d.o.o. in KPLB, na osnovi katere bo Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) za vsako izmed navedenih organizacij izdelan mobilnostni načrt. Gre za dokument, ki omogoča aktivno urejanje dostopnosti in zmanjšanje uporabe osebnih vozil  z uvedbo ukrepov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in na pozitiven način ozaveščajo uporabnike, prebivalce in zaposlene o razponu možnosti in učinkih uporabe različnih prevoznih možnosti za njihovo lokacijo dela. V te bodo vključeni tudi novi načini sopotništva kot nov pristop k trajnostni mobilnosti.

V sklopu evropskega projekta SmartMOVE lahko prisedete na organiziran skupinski prevoz ob urah, prilagojenih vašim željam - brezplačno, brez obveznosti in brez stresa. V Ljubljano se povečini z lastnim vozilom na delo pripelje več ko 100 tisoč ljudi dnevno, kar ustvarja izjemno količino prometa in emisij. Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost razvija različna orodja in rešitve za zmanjševanje prometa na najprometnejših lokacijah v Ljubljani. V okviru projekta bo preizkušena tudi povsem nova oblika prevoza na delo, dinamični skupinski prevoz s kombijem kot alternativa, ki se lahko močno približa udobju in fleksibilnosti, ki ju nudi avtomobil. Prevozi bodo potekali iz okoliških krajev do območij BTC in UKC, ki sta aktivno pristopila k projektu. Analiza temeljitega anketiranja zaposlenih, ki jo je opravil IPoP – Inštitut za politike prostora, je pokazala, da jih največ z lastnim prevozom prihaja iz smeri Gorenjske, zato bo partner projekta GoOpti d.o.o. tam vzpostavil več povezav v urah, ki jih bo prilagodil željam uporabnikov. Podrobnosti o tem bomo poročali tudi na našem portalu.

Mare Bačnar
O avtorju