Energetika

Katerim virom energije bodo podeljene subvencije?

Združenje slovenske fotovoltaike: Bodo subvencije, namesto obnovljivim virom energije (OVE), dodeljene fosilnim virom?
Katerim virom energije bodo podeljene subvencije?

Kot je znano, med energetskimi akterji v tem času poteka pestra razprava o uvedbi mehanizma za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti, t. i. mehanizma CRM.  

Mehanizem CRM je v nasprotju s cilji za prehod v nizkoogljično družbo in vzpostavitve stabilnega energetskega sistema. Prav tako ima negativne posledice za potrošnike, so sporočili iz Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV).

Konec letošnjega leta naj bi Bruselj objavil osnutek poročila o svoji preiskavi različnih nacionalnih mehanizmov za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti (Capacity Remuneration Mechanism - CRM), uvedba katerega ima številne zagovornike in hkrati nasprotnike tudi v Sloveniji.  

Zagovorniki in nasprotniki mehanizma CRM  

Zagovorniki s strani elektro industrije uvedbo mehanizma CRM zagovarjajo predvsem z argumenti o zagotavljanju stabilnosti trga električne energije. Na drugi strani nasprotniki uvedbe CRM trdijo, da bo ta mehanizem dejansko zagotavljal sredstva za delovanje neprilagodljivih in visoko ogljičnih proizvodnih enot (predvsem zastarelih premogovnih elektrarn), ki ob vedno višjem deležu OVE postajajo nekonkurenčne.  

Velika energetska podjetja, lastniki premogovnih elektrarn, so tako v mehanizmu CRM našla rešitev za svoje probleme, ki so povezani z njihovim vztrajanjem na preživeti poti fosilne energije. Stroške svojega nepravočasnega ukrepanja bi sedaj radi prevalili na pleča vseh državljanov, pojasnjujejo v Združenju slovenske fotovoltaike.  

Evropska komisija opozarja, da če želijo države članice uvesti mehanizem CRM, mora biti njegova uvedba zares potrebna in upravičena, kar bodo morale države članice tudi dokazati. Če se bo izkazalo, da so tovrstni javni ukrepi upravičeni, bodo morale države poskrbeti, da mehanizmi ne bodo izkrivljali konkurence na enotnem trgu EU (da posamezni proizvajalci ali tehnologije ne bodo v privilegiranem položaju, da ne bo otežen pretok električne energije med dvema državama članicama EU, itn.).  

ZSFV in ZPS nasprotujeta mehanizmu CRM  

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) in Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) mehanizmu CRM nasprotujeta, saj bi CRM pomenil novo, dodatno postavko na položnicah za električno energijo, kar bi končni znesek na položnici za električno energijo še dodatno zvišalo - ne na račun porabe, ampak prispevkov in dajatev. Takšno povišanje računov pa pravzaprav niti zagovorniki mehanizma ne utemeljujejo z jasnimi potrebami po njegovi uvedbi. Največkrat namreč kot razlog navajajo blaženje izgub, ki jih bo v prihodnjih letih ustvarjal TEŠ 6, čeprav so cene energentov na svetovnem trgu padle.

Nasprotniki CRM tudi med okoljevarstveniki  

Svoje nasprotnike pa ima mehanizem CRM tudi med okoljevarstveniki. Okoljska nevladna organizacija Focus uvedbi CRM v obliki, ki je predlagana v Sloveniji, v celoti nasprotuje, kar utemeljujejo z negativnimi posledicami uvedbe mehanizma na cilje prehoda v nizkoogljično družbo in prehoda na OVE, neskladnostjo uvedbe s cilji vzpostavitve notranjega trga EU z električno energijo ter družbeno nesprejemljivostjo dodatnega podpiranja TEŠ.  

Kot opozarjajo v Focusu mahanizmi CRM ustvarjajo pogoje za spodbujanje neželenih investicij ali ohranjanje že obstoječih, zastarelih objektov. V Sloveniji so primer slednjega zastareli bloki Termoelektrarne Šoštanj, ki z letom 2016 ne bodo več dosegali potrebnih okoljskih standardov.  

Druge slabosti mehanizma CRM  

Problematične so lahko tudi t. i. »sekundarne spodbude«, ki izhajajo iz pričakovanih pogodb za nove strateške rezerve, kar izkrivlja tržne cene in vodi k strateškemu ravnanju podjetij, tako da ta zadržijo naložbe in čakajo na uvedbo spodbud.  

Izkušnje iz drugih držav kažejo, da se operaterji sistema pogosto preprosto zanašajo na izključevanje variabilnih OVE za primere, ko bi se jim to zdelo potrebno - v primeru prevelike proizvodnje električne energije. Neželena posledica je lahko tudi ustvarjanje prevelikih kapacitet, kar je drago za odjemalce električne energije.  

Kot splošna slabost mehanizma CRM so mnogokrat omenjene tudi potencialno visoke cene transakcij, ki so z njim povezane, ter težave pri odpravljanju mehanizma, ko je ta enkrat vzpostavljen, so med drugim še sporočili iz Združenja slovenske fotovoltaike. (mj)