Energetika

Kmalu podelitev nagrad En.občina 012

V petek, 19. oktobra, bodo uradno razglašeni letošnji zmagovalci natečaja energetsko najbolj učinkovite občine v Sloveniji.
Kmalu podelitev nagrad  En.občina  012

Omenjene nagrade bodo podelili  ob zaključku natečaja En.občina v Avditoriju v Portorožu, so sporočili iz Slovenskega E-foruma, društva za energetsko ekonomiko in ekologijo.

Da bi izboljšali stanje na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), so tudi letos, že tretjič zapored, izvedli natečaj En.občina. S tem projektom naj bi spodbudili slovenske občine k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.  

V  okviru  energetsko-podnebnega  paketa  mora  Slovenija  do  leta  2020  doseči 25-odstotni  delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije, hkrati pa mora povečati energetsko učinkovitost in znižati emisije toplogrednih plinov (TGP). Trajnostno ravnanje z okoljem in energijo postaja pravi trend, saj zagotavlja konkurenčnost industrije, uravnotežen gospodarski razvoj, večjo zanesljivost oskrbe z energijo ter izpolnjevanje zahtevnih ciljev EU, ob tem pa tudi nova delovna mesta in druge pozitivne družbene cilje.  

Na področju izboljševanja URE in uvajanja OVE posamezniki in podjetja pripravljajo in izvajajo veliko projektov, njihovega pomena pa se vse bolj zavedajo tudi občine.  Mnoge slovenske občine samostojno ali v sodelovanju z različnimi poslovnimi subjekti že izvajajo projekte na področju energetske učinkovitosti stavb (zgradbe občinskih uprav, šole, vrtci  in  druge zgradbe v občinski lasti), prometa, spodbujanja novih tehnologij itd., spodbujajo pa tudi rabo OVE. (mj)