Energetika

Konec junija skupščina Elektra Maribor

Delničarjem Elektra Maribor predvidoma 0,13 evra dividende za delnico.
Konec junija skupščina Elektra Maribor
Uprava družbe Elektra Maribor je za 28. junij sklicala 23. redno sejo skupščine, na kateri bodo delničarje seznanili z revidiranim letnim poročilom za leto 2017, odločali pa bodo tudi o delitvi bilančnega dobička. Ta je na zadnji dan minulega leta znašal dobrih 4,3 milijona evrov, predlog uprave in nadzornega sveta pa je, da se celoten bilančni dobiček uporabi za delitev delničarjem družbe, pri čemer naj bi bruto dividenda na delnico znašla 0,13 evra. Nadzorni svet družbe skupščini tudi predlaga naj potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima podeli razrešnico.
Sicer pa naj bi poleg omenjenih točk na skupščini obravnavali še poročilo v zvezi z dosedanjim potekom odkupa lastnih delnic, potrdili podaljšanje mandata trem dosedanjim predstavnikom delničarjev, sprejeli sklep o prejemkih članov nadzornega sveta ter imenovali revizijsko družbo za leto 2018.
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.