e-mobilnost

Lani za ukrepe spodbujanja alternativnih goriv v prometu skupaj izplačanih dobrih 19 milijonov evrov

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2021.

Lani za ukrepe spodbujanja alternativnih goriv v prometu skupaj izplačanih dobrih 19 milijonov evrov

Poročilo zajema pregled v letu 2021 izvedenih ukrepov iz akcijskega programa.Poročilo obravnava področje finančnih spodbud, objavljenih javnih pozivov,izplačil, izvedenih ukrepov skladno z NEPN, normativne ureditve, izvedbo drugih aktivnosti MzI za doseganje ciljev strategije, opis težav pri izvajanju ukrepov in pregled doseganja ciljev strategije.

V letu 2021 je bilo v okviru izvajanja Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za ukrepe spodbujanja alternativnih goriv v prometu skupaj izplačanih dobrih 19 milijonov evrov. Sredstva se nanašajo na ukrepe za spodbujanje e-mobilnosti in plina, za spodbujanje uporabe tehnologij gorivnih celic in vodika pa lani ni bilo izplačanih sredstev. V okviru javnih pozivov Eko sklada je bilo sofinanciranih skupaj 1.409 vozil na električni pogon v višini 7,5 milijona evrov, kredite v višini 9,1 milijona evrov pa je prejelo 433 električnih vozil. V okviru skupnih javnih naročil vlade je bilo naročenih 38 električnih vozil ter porabljen dober milijon evrov. Sofinanciranih je bilo tudi 14 polnilnih postaji v višini nekaj več kot 28.500 evrov. Za financiranje priprave smernic za zeleno mestno logistiko z omejevanjem dostave z vozili na fosilna goriva je bilo porabljenih 26.840.

Iz Sklada za podnebne spremembe je bil sofinanciran nakup štirih vozil na stisnjen zemeljski plin v višini dobrih 401.700 evrov. Eko sklad je v okviru kreditiranja okoljskih naložb dodelil kredite za 95 vozil na utekočinjen naftni plin v skupni višini nekaj več dot 912 tisoč evrov.

Stanje na področju vozil iz registra vozil je pokazalo, da je bilo 31. decembra lani skupaj registriranih 7.536 osebnih električnih vozil kategorije M1 (od tega 5.363 baterijskih električnih vozil, 1.898 priključnih hibridov, 269 električnih lahkih komercialnih vozil kategorije N1 ter šest avtobusov kategorij M2 in M3). Skupaj je bilo registriranih 432 vozil na stisnjen zemeljski plin, 36 vozil na utekočinjen zemeljski plin, eno vozilo na vodik in 10.119 vozil na utekočinjen naftni plin. 
Pregled stanja polnilne ter oskrbovalne infrastrukture kaže, da je bilo 31. decembra 2021 skupaj 545 javno dostopnih e-polnilnic (lokacije oziroma mesta, kjer je uporabnikom na voljo ena ali več e-polnilnih postaj), od tega je bilo 474 lokacij s polnilnimi postajami z močjo do vključno 22 kW, 71 lokacij s polnilnimi postajami z močjo večjo od 22 kW, pet polnilnic na stisnjen zemeljski plin ter dve polnilnici za utekočinjen zemeljski plin.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.