Okolje

Leta 2022 v obtoku 1 134 794 738 pravic za trgovanje z emisijami

Evropska komisija je objavila skupno število pravic v obtoku v letu 2022 za namene rezerve za stabilnost trga v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS).
 

Leta 2022 v obtoku 1 134 794 738 pravic za trgovanje z emisijami

Leta 2015 sta Evropski parlament in Svet EU sprejela sklep o vzpostavitvi rezerve za stabilnost trga v okviru sistema EU ETS. Njen namen je preprečiti, da trg ogljika EU deluje z velikim strukturnim presežkom pravic, in s tem povezano tveganje, da EU ETS ne bi mogel zagotoviti potrebnega signala za naložbe, da bi na stroškovno učinkovit način dosegli cilj zmanjšanja emisij EU. Njen namen je tudi povečati odpornost EU ETS na neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem, da bi lahko trg ogljika EU nemoteno deloval. Rezerva za stabilnost trga je začela delovati januarja 2019. Evropska komisija skupno število pravic v obtoku vsako leto za namene rezerve za stabilnost trga objavi do 15. maja naslednjega leta. Ta številka določa, ali se pravice umaknejo iz količine pravic za prodajo na dražbi in vključijo v rezervo ali se sprostijo iz rezerve in prodajo na dražbi. Objava skupnega števila pravic v obtoku je torej pomembna značilnost delovanja rezerve za stabilnost trga in EU ETS.
Rezerva za stabilnost trga deluje samodejno, kadar je skupno število pravic v obtoku zunaj vnaprej določenega razpona. Pravice se umaknejo iz količine pravic za prodajo na dražbi in vključijo v rezervo, če skupno število pravic v obtoku presega 833 milijonov. Stopnja vključevanja v rezervo je določena na 24 odstotkih skupnega števila pravic v obtoku. Če je skupno število pravic v obtoku manjše od 400 milijonov, se iz rezerve sprosti 100 milijonov pravic in se jih proda na dražbi. Pravice se vključijo v rezervo ali se iz nje sprostijo v 12 mesecih.
Pri skupnem številu pravic v obtoku za naslednje leto bosta upoštevana dva pomembna razvoja dogodkov, in sicer spremembe v okviru zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 za uresničitev evropskega zelenega dogovora, ki se bodo uporabljale od leta 2024 dalje, ter februarja sprejeta uredba EU, ki predstavlja del odziva EU na energetsko krizo v okviru načrta REPowerEU. Med drugim spreminja evropsko direktivo z uporabo 27 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga od skupne količine, ki bi bila sicer razveljavljena v obdobju do 31. decembra 2030, za sklad za inovacije.

Tako je bilo 31. decembra 2022 je v rezervi za stabilnost trga 3 001 222 787 pravic. S 1. januarjem 2023 je 2 515 135 787 teh pravic postalo neveljavnih, preostala imetja rezerve pa znašajo 486 087 000 pravic, kar ustreza količini pravic, prodanih na dražbi v letu 2022. Skupaj je bilo leta 2022 v obtoku 1 134 794 738 pravic. V rezervo za stabilnost trga bo v 12-mesečnem obdobju od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024 skupaj vključenih 272 350 737 pravic. Delovanje rezerve od septembra 2024 do avgusta 2025 bo določeno z objavo skupnega števila pravic v obtoku za namene rezerve za stabilnost trga naslednje leto.

Polona Bahun
O avtorju