Jedrska energija

Leto obsežnega remonta in programa varnostne nadgradnje

Iz letnega poročila NEK.

Leto obsežnega remonta in programa varnostne nadgradnje

»Leto 2021 je bilo izjemno zahtevno. Kljub vsemu smo z jasno opredelitvijo ciljev, določitvijo prioritet in zavzetostjo zaposlenih ohranili varno ter stabilno proizvodnjo električne energije in dosegli vse ostale načrtovane cilje. Izvedli smo obsežen remont v polnem obsegu in načrtovanem času kljub pandemiji in vsem administrativnim omejitvam, ki so jo spremljale. Prav tako smo končali obsežen program varnostne nadgradnje, s katerim smo v tehnološkem smislu povečali jedrsko varnost na raven novih jedrskih elektrarn, ki se danes gradijo. S tem je osnovni obseg 10-letnega programa varnostnih izboljšav, v katerega je vloženih skoraj 400 milijonov evrov, tako rekoč v celoti zaključen z načrtovanimi sredstvi. Zadnji projekt iz Programa nadgradnje varnosti, gradnja suhega skladišča izrabljenega goriva, poteka po načrtu in bo končan konec leta 2022,« so zapisali v Letnem poročilu 2021 v NEK.

NEK tudi v razmerah velikih negotovosti zaradi dolgotrajne pandemije ohranja visoko stabilnost in učinkovitost obratovanja. Leta 2021 je NEK proizvedla 5,42 teravatne ure (TWh) električne energije, kar je več od načrtovanih 5,33 TWh. Na presežene cilje smo še posebej ponosni zaradi pandemije, ki je močno ohromila gospodarstvo in logistično infrastrukturo na globalni ravni. Ob doslednem upoštevanju vseh upravnih omejitev in visokih standardov jedrske industrije je leta 2021 NEK za dober odstotek presegla načrtovano proizvodnjo.

Pripravili so tudi dokumentacijo, ki je potrebna za postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za potrebe dolgoročnega obratovanja po letu 2023, ki so jo pravočasno predali pristojnemu ministrstvu, tako da postopek poteka po načrtu. Izvedli so več internih in eksternih presoj, ki so potrdile odlične rezultate, ki jih elektrarna dosega tako na področju obratovalne razpoložljivosti in jedrske varnosti kot tudi na oblikovanih poslovnih ter finančnih načrtih. Nadpovprečno zanesljivo in uspešno obratovanje elektrarne v tako zahtevnem obdobju je predvsem rezultat zavidljive ravni timskega dela in sodelovanja pa tudi izrazito visoke ravni varnostne kulture naših zaposlenih in zunanjih izvajalcev.

V letu 2021 so proizvedli 5419 milijard kilovatnih ur električne energije ob izjemno visoki – 90-odstotni razpoložljivosti, kar je imelo med obvladovanjem pandemije ter popolnim in delnim zaprtjem države odločilno vlogo pri stabilnosti oskrbe z električno energijo. Leta 2021 so obeležili 40 let od prve kritičnosti jedrskega reaktorja in prvih proizvedenih kilovatnih ur električne energije. Od začetka komercialnega obratovanja do konca leta 2021 so v prenosno omrežje oddali skupno 192 teravatnih ur električne energije.

Nuklearna elektrarna Krško še naprej ostaja temelj elektroenergetskega sistema Slovenije in Hrvaške, s tem ko svojim ustanoviteljem in solastnikom dobavlja varno in ogljično neobremenjeno ter ekonomsko konkurenčno električno energijo. V načrtih imajo, da takšno stabilno, varno in konkurenčno poslovanje nadaljujejo vsaj še naslednjih 20 let. Takšni načrti temeljijo na realiziranih aktivnostih ter odličnem sodelovanju in podpori lastnikov – GEN energije in Hrvatske elektroprivrede.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.