Energetika

Leto zaznamoval večji prevzem iz omrežja

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2017.
Leto zaznamoval večji prevzem iz omrežja

Prevzem električne energije je v letu 2017 znašal 24.117 GWh, kar je za 2,2 odstotka več kot leto pred tem. Glede na leto 2016 je bila lani za tri odstotke večja tudi neto poraba električne energije.

Lani je prevzem električne energije znašal 24.117 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 14.984 GWh oziroma 62,1 odstotka in uvoz 9.133 GWh oziroma 37,9 odstotka vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 13.952 GWh oziroma 57,8 odstotka, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju, ki je znašal 1.032 GWh oziroma 4,3 odstotka vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2017 s prevzemom v letu 2016 kaže na zmanjšanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 1,2 odstotka in na distribucijskem omrežju za 7,6 odstotka, medtem ko je bil uvoz električne energije večji za 9,3 odstotka.

V letu 2017 je bila v primerjavi z letom 2016 proizvodnja in NEK večja za 543 GWh (deset odstotkov), zaradi slabše hidrologije pa je bila proizvodnja iz HE na prenosnem omrežju manjša za 569 GWh (13,2 odstotka). Tudi termoelektrarne na prenosnem omrežju so v letu 2017 proizvedle za 139 GWh (3,2 odstotka) manj električne energije kot leto poprej.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2017 znašal 13.575 GWh oziroma 56,3 odstotka in izvoz 9.649 GWh oziroma 40 odstotkov bruto odjema. Neto odjem v Sloveniji sestavlja poraba distribucijskih odjemalcev, ki je znašal 11.170 GWh oziroma 46,3 odstotka, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov v višini 2.040 GWh oziroma 8,5 odstotka in poraba ČHE Avče v višini 365 GWh oziroma 1,5 odstotka bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2017 znašale 893 GWh, kar predstavlja 3,7 odstotka bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 pri distribucijskih odjemalcih povečala za 3,2 odstotka, pri neposrednih odjemalcih in neposrednih odjemalcih v zaprtih distribucijskih sistemih za 2,7 odstotka, pri porabi ČHE Avče pa se je zmanjšala za dva odstotka.

Statistika še kaže, da je bil lani izvoz električne energije, v primerjavi z letom 2016 večji za 1,2 odstotka. Zaradi večjega uvoza, ki je bil za 9,3 odstotka večji glede na leto 2016, smo lani zabeležili tudi višjo uvozno odvisnost, ki je na ravni celotnega leta znašala 17,1 odstotka. Podatki kažejo še, da so bile lani glede na leto 2016 za dva odstotka večje tudi izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju.

Polona Bahun
O avtorju