Jedrska energija

Mag. Sandi Viršek novi direktor ARAO

Imenovanje direktorja Agencije za radioaktivne odpadke.

Mag. Sandi Viršek novi direktor ARAO

Vlada je imenovala mag. Sandija Virška za direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, javnega gospodarskega zavoda, za mandatno dobo štirih let, od 15. 7. 2022 do 14. 7. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorju ARAO je potekel štiriletni mandat konec marca, zato je bila z odločbo vlade imenovana vršilka dolžnosti direktorja ARAO. Upravni odbor (UO) ARAO je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO, izvedel javni razpis za izbor direktorja ARAO. Javni razpis za prosto mesto je bil objavljen junija v časopisu Delo, Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani ARAO. UO je prejel pet vlog in s tremi kandidati opravil razgovor. Na osnovi opravljenih razgovorov je UO ARAO kot najprimernejšega kandidata izbral Sandija Virška, magistra geotehnologije, za mandatno obdobje 2022-2026 in ga predlagal ustanovitelju v imenovanje. Trenutno je zaposlen na ARAO. Pred tem je bil vodja umeščanja odlagališča na lokaciji Krško in v. d. direktorja ARAO ter direktor ARAO (2018-2022).

V skladu z odlokom mora imeti direktor najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu VII. stopnje (specializacija po visokošolskem programu, univerzitetni program ali magisterij stroke 2. bolonjska stopnja), vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, znanje angleškega jezika in ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, prav tako pa zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Mag. Sandi Viršek izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje in je bil izbran kot najustreznejši kandidat.

 

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.