Jedrska energija

Maja je NEK proizvedla 535 177,23 MWh bruto električne energije

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško maj 2022.

Maja je NEK proizvedla 535 177,23 MWh bruto električne energije

NEK je v maju proizvedla 535 177,23 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 508 515,48 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,68 % manjša od načrtovane (512 000 MWh). Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 4,64 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 19 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,00034 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0037 % letne omejitve. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,45 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 9,3 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.