Omrežja

Mali delničarji sprožili ustavno presojo Zakona o omejitvi posledic podražitve energentov

Kot opozarjajo, bo predlagano začasno neplačevanje omrežnine imelo vrsto negativnih posledic za prizadeta elektroenergetska podjetja.

Mali delničarji sprožili ustavno presojo Zakona o omejitvi posledic podražitve energentov

Društvo Mali delničarji Slovenije je izpolnilo svoje napovedi in ob sprejetju Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov na Ustavno sodišče RS vložilo Pobudo za ustavno presojo in Predlog za zadržanje izvajanja 4. člena omenjenega Zakona. 

V Društvu ob tem poudarjajo, da ne nasprotujejo pomoči fizičnim osebam, ki so pomoči zaradi izjemnih podražitev energentov dejansko potrebne, se pa ne strinjajo z načinom oziroma predlagano oprostitvijo plačila omrežnine za obdobje treh mesecev. Po njihovi oceni bo imel ta ukrep številne negativne posledice, kot so nevarnost izpadov oskrbe z električno energijo oziroma destabilizacija omrežja, saj bo zaradi izpada precejšnjega dela prihodkov ogroženo redno vzdrževanje in nujne investicije v osnovna sredstva, pri čemer je povprečna amortiziranost osnovnih sredstev v distribucijskih podjetjih že več kot 30-odstotna, nevarnost odpoklica kreditov in višjih obresti, ustavitev zelene transformacije, saj se bo zaradi izpada nujnih naložb v posodobitev omrežja podaljšal čas priklopa obnovljivih virov na omrežje, zaradi nezmožnosti izpolnitve zavez po izdanem energetskem dovoljenju v določenem roku pa je možna tudi denarna kazen, finančne posledice za delničarje in zaposlene v elektrodistribucijskih podjetjih (izplačila nagrad zaposlenim so vezana na uspešnost poslovanja, uvedba čakanja na delo in izpad izplačil delničarjem). 

V društvu Malih delničarjev Slovenije zato predlagajo, da se sredstva za ublažitev posledic podražitve energentov zagotovijo iz drugih virov, in sicer ali iz sredstev oziroma instrumenta za okrevanje po krizi COVID-19 ali iz nerazporejenega dela proračuna ali pa iz podnebnega sklada.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.