Okolje

Med 20. in 26. septembrom že osmič zapored poteka Evropski teden trajnostnega razvoja

Evropski teden trajnostnega razvoja predstavlja priložnost za bolj celosten pristop h komuniciranju o trajnostnem razvoju v Sloveniji, pa tudi za promocijo na evropski ravni.

Med 20. in 26. septembrom že osmič zapored poteka Evropski teden trajnostnega razvoja

Evropski teden trajnostnega razvoja je vseevropska pobuda, ki spodbuja različne ustanove, da organizirajo dejavnosti, projekte in dogodke, ki podpirajo trajnostni razvoj in cilje trajnostnega razvoja iz Agende 2030, ter skrbi za njihovo prepoznavnost.

Agenda 2030 na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno in okoljsko, in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja. V žarišču procesa Agende 2030 in tudi Evropskega tedna trajnostnega razvoja so z njenimi 17 cilji trajnostnega razvoja ključna vprašanja, ki zahtevajo nujno ukrepanje na vseh ravneh in s strani vseh deležnikov. Evropski teden trajnostnega razvoja prispeva k tej ambiciozni, univerzalni in transformativni agendi s spodbujanjem organizacije dejavnosti od spodaj navzgor. S tem želi povečati ozaveščenost o Agendi 2030 v Evropi, in lokalne deležnike poziva k dejavnemu sodelovanju s trajnostnim razvojem na splošno in še posebej s cilji trajnostnega razvoja. 

EU se je v celoti zavezala k uresničevanju Agende 2030, kot je opisano v evropskem zelenem dogovoru. Gre za sveženj političnih pobud, ki naj bi EU usmerile k zelenemu prehodu in jo do leta 2050 pripeljale do končnega cilja – podnebne nevtralnosti. Z uresničevanjem tega dogovora se EU želi preoblikovati v sodobno, konkurenčno in z viri gospodarno gospodarstvo.

Polona Bahun
O avtorju