Okolje

Mesta so ključna za podnebno odporno Evropo

Evropska agencija za okolje (EEA) je pripravila poročilo, ki obravnava prilagajanje evropskih mest na podnebne spremembe. Poudarja nujno potrebo po prilagoditvi in ponuja pregled ukrepov, ki jih izvajajo. Poročilo zagotavlja bogat vir informacij za podporo politikam prilagajanja na podnebne spremembe po vsej Evropi, od ravni EU do ravni občin.

Mesta so ključna za podnebno odporno Evropo

Ker evropska mesta vse bolj čutijo vplive podnebnih sprememb, kot so vročinski valovi in poplave, je jasno, da je treba vlagati v odpornost mest, navaja poročilo EEA. Mesta imajo bistveno vlogo pri izvajanju ukrepov prilagajanja, ki morajo upoštevati lokalne razmere in posebne ranljivosti mest.
Evropska mesta se podnebnim spremembam prilagajajo s številnimi učinkovitimi ukrepi, vključno z urbanističnim načrtovanjem in gradbenimi predpisi, gospodarskimi spodbudami in zavarovanji, sistemi zgodnjega opozarjanja in informacijskimi kampanjami. Področja priložnosti za prilagajanje vključujejo spodbujanje urbanega kmetijstva, ustvarjanje bolj primernih javnih prostorov in varovanje kulturne dediščine.
Mesta vedno bolj izvajajo na naravi temelječe rešitve, ki so vključene v 91 odstotkov lokalnih načrtov prilagajanja, analiziranih v poročilu. Takšne rešitve so učinkovite pri hlajenju in zadrževanju vode v mestih, zagotavljajo pa tudi številne druge prednosti, kot sta prostor za rekreacijo in zmanjšanje onesnaženosti. Vendar pa bo zaradi pričakovanih večjih podnebnih vplivov, morda treba združiti te pristope z drugimi vrstami ukrepov, vključno s fizično infrastrukturo, ugotavlja poročilo EEA.
Poročilo poudarja več pogojev, ki omogočajo uspešno prilagajanje. Ti vključujejo trajno politično zavezanost, ki je pogosto povezana z ustreznim dolgoročnim financiranjem, dobrim upravljanjem in sodelovanjem lokalnih prebivalcev, učenjem od drugih mest in sprejemanju odločitev, ki temeljijo na znanju.
Poročilo poudarja, da je prilagajanje potrebno v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja ter, da bodo morali ukrepi obravnavati trenutne podnebne vplive in mesta zaščititi pred morebitnimi večjimi prihodnjimi tveganji. Poročilo EEA prav tako poudarja, da so potrebni veliko bolj oprijemljivi cilji za merjenje napredka, če naj se ukrepi, sprejeti na lokalni ravni, ustrezno povečajo. Trenutno je le dva odstotka kazalnikov, ki se uporabljajo za spremljanje v lokalnih načrtih prilagajanja, povezanih s posebnim ciljem prilagajanja.

Marca je EEA objavila prvo evropsko oceno podnebnega tveganja, ki je pokazala, da trenutne evropske politike in prilagoditveni ukrepi ne dohajajo hitro naraščajočih podnebnih tveganj. Glede na poročilo so gosto poseljena mestna območja še posebej ogrožena zaradi vročinskih valov in ekstremnih padavin.

Polona Bahun
O avtorju