Omrežja

Minister Bojan Kumer se je seznanil z razmerami na območju Elektra Celje

V soboto je v večernih urah Celje obiskal minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, ki se je sestal s predsednikom uprave Elektra Celje mag. Borisom Kupcem, direktorjem sektorja za obratovanje in razvoj mag. Boštjanom Turinekom, županom Mestne občine Celje Matijo Kovačem, poveljnikom PGE Celje Borisom Žnidarkom in direktorjem Občinske uprave Celje Gregorjem Delejo. 

Minister Bojan Kumer se je seznanil z razmerami na območju Elektra Celje

Predsednik uprave Elektra Celje je ministru predstavil aktualno stanje z oskrbo na distribucijskem omrežju Elektra Celje, kjer so bili in so ponekod še številni odjemalci v Zgornji Savinjski dolini in na Koroškem brez električne energije. Mag. Boris Kupec je ob tem izpostavil, da so se ekipe Elektra Celje takoj, ko so se vremenske razmere umirile, sistematično lotile odpravljanja škod na omrežju, pri čemer pa jim največ težav pri odpravi napak povzroča nedostopnost elektroenergetskih objektov. Pogovor je tekel tudi o sodelovanju pri intervencijah ob ujmah, o oskrbi Celja in regije z električno energijo ter zadnjih sklepih Vlade RS vezanih na odpravljanje posledic ujm.
Sicer pa so iz Elektra Celje danes zjutraj sporočili, da je bilo ob 7. uri zjutraj brez napajanja še 114 transformatorskih postaj, posledično pa brez električne energije tudi 1.297 odjemalcev Še vedno je največ odjemalcev brez električne energije v Zgornji Savinjski dolini, kjer je na območju Nazarje brez električne energije še 862 odjemalcev. Stanje na Koroškem pa se izboljšuje in ima ponovno oskrbo z električno energijo vse več ljudi, čeprav je bilo danes zjutraj na območju Ravne brez električne energije še vedno 382 odjemalcev. Na elektriko še čaka tudi 15 odjemalcev na območju Vuzenice ter 38 na območju Laškega. 
Ob tem gre povedati, da gre v veliko primerov za zasilne rešitve in bo odpravljanje škode na omrežju še dolgo trajalo, zaradi razmočenih tal in morebitnih plazov pa lahko prihaja tudi do novih okvar. Da lahko v prihodnjih dneh pričakujemo več okvar na distribucijskem omrežju in začasne prekinitve dobave električne energije zaradi nestabilnih razmer na terenu opozarjajo tudi v Elektru Maribor, kjer odjemalce tudi prosijo, da jim morebitne motnje pri oskrbi javijo na njihovo številko za odpravo napak 080 21 05 ter znova dodajajo tudi opozorilo, da je treba z elektroenergetskimi napravami ves čas ravnati previdno in kot, da so pod napetostjo.
 

Brane Janjič
O avtorju