Hidro energija

Minister za naravne vire in prostor obiskal HESS

V okviru vladnega regijskega obiska je minister za naravne vire in prostor, Jože Novak, obiskal hidroelektrarno Brežice. Na obisku so ga spremljali predstavniki družbe HESS in INFRA, s katerimi se je pogovarjal o delovanju hidroelektrarne, izvedenih protipoplavnih ukrepih in prihodnjih načrtih za izboljšanje varnosti in učinkovitosti.

Minister za naravne vire in prostor obiskal HESS

Minister Novak si je ob začetku junija med obiskom v Brežicah ogledal delovanje hidroelektrarne ter potek sanacije po poplavah. Na obisku je tekla beseda predvsem o dobro izvedenih protipoplavnih ukrepih na območju HE Brežice, dobrem obvladovanju visokih vod in izvedenih izrednih ukrepih po poplavah, ki so bile izvedene s strani Infra oz. DRSV. Skupaj z Infro si je Minister Novak v nadaljevanju na terenu na poti do Krškega ogledal tudi izvedene naravovarstvene ureditve.

Zadovoljstvo z ukrepi
Minister je izrazil zadovoljstvo z ukrepanjem ob visokovodnem valu avgusta 2023. Po navedbah ministrstva je območje hidroelektrarne Brežice protipoplavno dobro urejeno, kar je pripomoglo k preprečitvi večje škode na tem območju. Pohvalil je prizadevanja družbe HESS za ustrezno urejanje vodotokov in varstvo narave, kar vključuje tudi nadomestne habitate za različne živalske vrste. Lanskoletne poletne ujme so bile nepričakovane in so povzročile dodatne izzive pri upravljanju visokovodnega vala. Reka Sava je prinesla nadpovprečne količine plavja, kar je zahtevalo večje število manipulacij z zapornicami. Poleg tega je bila voda zelo motna in polna sedimentov, ki so se odložili na retenzijskih površinah skupaj z velikimi količinami plavja. To je otežilo delovanje hidroelektrarne in zahtevalo hitro in učinkovito odzivanje usposobljenega osebja.

Pomen ustrezno vzdrževane opreme in usposobljenega osebja
Zelo pomembna pri obvladovanju tovrstnih razmer je ustrezno vzdrževana oprema in usposobljeno osebje. S svojim delovanjem in upravljanjem hidroelektrarne so dokazali, da so kos tudi najzahtevnejšim pogojem. Predstavniki družbe HESS so izrazili ponos nad dosežki svojega osebja in uspešnim obvladovanjem izrednih razmer, Minister Novak pa je izpostavil pomembnost nenehnega usposabljanja in pripravljenosti na izredne razmere, kar bo zagotovilo varno delovanje hidroelektrarne tudi v prihodnje.

 

Mare Bačnar
O avtorju