Energetika

Mladi, energija in podnebje

Mladinski energetsko-podnebni forum naslovil ključne izzive prihodnje oskrbe z energijo in podnebnih sprememb, na srečanju pa so sprejeli tudi smernice za nadaljnje delo.

Mladi, energija in podnebje

Mladinski svet Slovenije je skupaj z Društvom ENLITE in mladinskim podnebnim delegatom organiziral Mladinski energetsko-podnebni forum. Udeležilo se ga je več kot 50 mladih,  strokovnjakov s področja energetike ter predstavnikov odločevalcev in gospodarstva. Dogodek je potekal na Fakulteti za družbene vede, njegov namen pa je bil spodbuditev razprave o energetsko-podnebni prihodnosti Slovenije skozi oči mladih. 
Predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Gospodarske zbornice Slovenije in Energetske zbornice Slovenije so uvodoma podali vsebinska izhodišča za razprave po tematskih omizjih. Ključne teme, ki so jih naslovili na forumu, so bile oskrba z energijo, podnebne spremembe, vpliv teh na ekosisteme in biotsko raznovrstnost ter vloga mladih pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik in krepitvi družbene odpornosti. Pri delu po skupinah so mladi, strokovnjaki in odločevalci govorili o aktivnem državljanstvu mladih v energetsko-podnebnem prehodu; energiji, družbi in gospodarstvu; podnebnih spremembah in načrtovanju nizkoogljičnega energetskega sistema prihodnosti. 
Predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik je v otvoritvenem nagovoru  izpostavila, da je glavni namen ustanovitve Mladinskega sveta zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje njihovega sodelovanja pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. Teme, ki so vezane na energetsko-podnebno prihodnost, je dejala Eva, so izjemno pomembne, zato so pogosto ravno mladi gonilna sila sprememb na tem področju. » Zakaj mladinski energetsko-podnebni forum? Ker nam je pomembno, da je glas mladih slišan na vseh področjih, tudi pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik. Nikoli premladi, da bi spreminjali svet,« je sklenila svoje misli.
Uvodoma je zbrane pozdravila tudi mag. Tina Seršen, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki je dejala, da so na ministrstvu zelo ponosni na sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije, pri čemer so še posebej veseli, da jim je letos uspelo  vzpostaviti tudi program Podnebnega mladinskega delegata. Z njim želijo prispevati k opolnomočenju mladih na področju podnebnih sprememb in jih hkrati tudi vključiti v mednarodna podnebna pogajanja. Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in izvršna direktorica EZS Ana Vučina Vršnak pa sta mladim predstavili razvojne izzive slovenske industrije in prihodnje oskrbe z energijo, ki mora biti zanesljiva, cenovno dostopna in nizkoogljična.
Mag. Mojca Drevenšek, predsednica društva ENLITE, je v nadaljevanju poudarila, da si bodo v sodelovanju z mladinskimi organizacijami, s katerimi dosegajo že več kot petino vseh mladih v Sloveniji, tudi v prihodnje prizadevali promovirati in spodbujati aktivnosti mladinskega sektorja na energetsko-podnebnem področju. »Pripravili bomo pregled ključnih mladinskih energetsko-podnebnih aktivnosti ter jih približali odločevalcem, gospodarstvu in energetiki. V Sloveniji je še veliko potenciala za kakovostnejše in iskrenejše sodelovanje podjetij in odločevalcev z mladimi. Kot je dejala, moramo preseči tako imenovane. »youthwashing« pristope pri sodelovanju z mladimi, ki le navidezno vključujejo njihove predloge in pobude. Organizacija mladinskega podnebno-energetskega foruma je tako le prvi korak v tej smeri, ki jo bodo po njenih besedah nadaljevali tudi v letu 2024.
O podnebnih spremembah in njihovem vplivu na okolje je spregovoril tudi prvi mladinski podnebni delegat Rok Dolenc: »Dejstvo je, da si mladi želimo več – več pravičnosti pri zelenem prehodu, tako med državami, kot znotraj držav, višje ambicije in obenem tudi odpornejšo družbo, ki bo sposobna prenesti vse sedanje in prihodnje posledice podnebnih sprememb. Upam, da bodo naše ideje uslišane tudi na podnebni konferenci COP28 v Dubaju.«
Forum se je končal z okroglo mizo, na kateri so udeleženci povzeli ključna sporočila razprav, ki so potekala na tematskih omizjih, ter podali pobude in predloge za nadaljnje delo mladinskega energetsko-podnebnega foruma.

Brane Janjič
O avtorju