Hidro energija

Muzej na stičišču kulture, tehnologije in narave v HE Doblar

Ob svetovnem dnevu vode, 22. marca 2024, so Soške elektrarne Nova Gorica v sodelovanju z Evropsko prestolnico kulture 2025, Nova Gorica - Gorica, razkrile projekt Soča, vir energije.

Muzej na stičišču kulture, tehnologije in narave v HE Doblar

Ta projekt je del uradnega programa GO! 2025 in simbolizira kreativno povezovanje kulturnih in energetskih pobud v regiji. Cilj je vzpostaviti sodobno muzejsko postavitev v Hidroelektrarni Doblar, ki bo osvetljevala vlogo reke Soče in njeno hidroenergetsko izrabo skozi čas. Reka Soča, prepoznavna po izjemni naravni lepoti in kulturni dediščini, že desetletja predstavlja ključni element v procesu elektrifikacije in energetske oskrbe Slovenije. Z razvojem hidroelektrarn na Soči, med katerimi izstopa Hidroelektrarna Doblar, je ta reka postala simbol sožitja tehnološkega napredka in naravne ohranitve. Projekti, kot so Zadlaščica, Log in Možnica, ki se nahajajo znotraj Triglavskega narodnega parka, še dodatno poudarjajo to sinergijo.

Muzejska pot skozi čas in tehnologijo

Muzejska postavitev v Hidroelektrarni Doblar bo obiskovalcem nudila vpogled v bogato zgodovino hidroenergetike na tem območju. Obiskovalci bodo skozi muzejsko pot lahko občudovali tako arhitekturno kot industrijsko dediščino, ki obsega impresivne ostaline, kot so turbine in generatorji. Prav tako bo postavitev osvetljevala naravne značilnosti regije, od geoloških formacij do biotske raznovrstnosti. Načrtovanji projekt bo HE Doblar preoblikoval iz proizvodne enote v izobraževalno in turistično središče. Cilj je ustvariti prostor, kjer se prepletajo zgodbe o energiji, tehnologiji in naravni dediščini, ki bodo privabljale tako domače kot tuje obiskovalce. Generalni direktor SENG, Mitja Gorjan, izpostavlja pomen muzeja kot orodja za izobraževanje javnosti o zgodovini in napredku energetike v Posočju. Muzej bo služil tudi kot poklon energiji Soče in generacijam, ki so prispevale k razvoju regije. Ta projekt predstavlja korak k ravnovesju med tehničnim razvojem in ohranjanjem naravnih virov.

Kultura in gospodarstvo: Sinergija za prihodnost

V. d. direktorice GO 2025, Mija Lorbek, poudarja pomen gospodarskih družb kot strateških partnerjev v kulturnem sektorju, še posebej, ko gre za ohranjanje naravnih virov in spodbujanje trajnostnega razvoja. Sodelovanje med SENG in programom evropske prestolnice kulture poudarja pomen integracije kulture, gospodarstva in naravovarstva v skupnih projektih. Muzejski projekt v Hidroelektrarni Doblar predstavlja pomemben korak pri ohranjanju tehnične in kulturne dediščine, izobraževanju in ozaveščanju o pomenu trajnostnega razvoja in energetske učinkovitosti. V luči globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe in nujnost energetske preobrazbe, ta muzej služi kot opomnik in navdih, ponujajoč priložnost za razmislek o naši energetski pretklosti, sedanjosti in prihodnosti ter vlogi, ki jo lahko vsak posameznik igra v prehodu k trajnostnejšim oblikam energije. Projekt Soča, vir energije je več kot le muzejska postavitev; predstavlja platformo za dialog, izobraževanje in inovacije, ki združuje lokalno skupnost, obiskovalce in strokovnjake na področju energetike.

SENG in GO! 2025 z roko v roki

S tem projektom SENG in GO! 2025 prispevata k bogatitvi kulturne in turistične ponudbe v regiji in krepita zavedanje o pomembnosti energetske učinkovitosti in ohranjanja naravnih virov. Poudarek na izobraževalnih programih za otroke in mlade je še posebej pomemben, saj mlajše generacije igrajo ključno vlogo v prihodnjih prizadevanjih za trajnostni razvoj.Vizija muzeja v  Hidroelektrarni Doblar se sklada s širšimi cilji trajnostne energetike in predstavlja zgled uspešne sinergije med industrijo, kulturo in naravovarstvom. S tem projektom Nova Gorica - Gorica kot Evropska prestolnica kulture 2025 postavlja močan temelj za nadaljnje projekte, ki bodo združevali različne sektorje v skupnih prizadevanjih za boljši in trajnostno usmerjeni svet.

 

Mare Bačnar
O avtorju