Energetika

Na drugi razpis Sklada EU za inovacije za male projekte prispelo 66 prijav

Financiranje projektov v okviru tega razpisa bo pomagalo spodbuditi zeleno okrevanje EU, uresničiti podnebne in energetske cilje EU v okviru evropskega zelenega dogovora ter okrepiti vodilno tehnološko vlogo Evrope v svetu.

Na drugi razpis Sklada EU za inovacije za male projekte prispelo 66 prijav

Na drugi razpis Sklada EU za inovacije za projekte majhnega obsega je Evropska komisija prejela 66 prijav za inovativne projekte čistih tehnologij v vseh upravičenih kategorijah: obnovljivi viri energije, energetsko intenzivne industrije, shranjevanje energije ter zajemanje in shranjevanje ogljika.
Prijavljeni projekti se bodo izvajali v 22 državah članicah EU in naj bi zmanjšali emisij CO2 za 8,43 milijona ton, kar zahteva skupno 307,3 milijona evrov. To predstavlja več kot trikratnik razpoložljivih sredstev tega razpisa v višini sto milijonov evrov, financiranega s prihodki iz sistema EU za trgovanje z emisijami (EU-ETS). Evropska komisija je prejela 25 prijav za projekte s področja obnovljivih virov energije, osem prijav za projekte s področja shranjevanja energije in 33 prijav za energetsko intenzivne industrije, vključno z zajemanjem in shranjevanjem ogljika.

Drugi razpis za male projekte (projekti z investicijskimi vložki med 2,5 in 7,5 milijona evrov) se je zaključil 31. avgusta. Naslednji korak je preverjanje sprejemljivosti in upravičenosti za pridobitev sredstev oddanih vlog. Predloge, ki izpolnjujejo pogoje sprejemljivosti in upravičenosti, bodo ocenili neodvisni zunanji ocenjevalci glede na merila za dodelitev: njihov potencial za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, njihova inovativnost, njihova zrelost, njihov potencial za razvoj in njihova stroškovna učinkovitost.

Evropska komisija bo prijavitelje obvestila in objavila rezultate ocenjevanja konec leta. Uspešni prijavitelji bodo povabljeni, da pripravijo svoje sporazume o nepovratnih sredstvih, nepovratna sredstva pa bodo dodeljena v drugem četrtletju prihodnjega leta. Zavrnjenim predlogom s potencialom za izboljšanje pa bodo ponudili pomoč pri razvoju projekta, ki jo zagotavlja Evropska investicijska banka (EIB).
Prvi razpis za male projekte je dodelil nepovratna sredstva v višini več kot sto milijonov evrov 30 projektom v vseh upravičenih sektorjih, desetim projektom pa je EIB ponudila pomoč pri razvoju projektov.
Evropska komisija bo novembra objavila tretji razpis za obsežne projekte s povečanim proračunom v višini treh milijard evrov za nadaljnjo podporo neodvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv. Razpis bo vključeval tri dodatne teme za podporo načrta REPowerEU, in sicer inovativne aplikacije elektrifikacije in rabe vodika v industriji, inovativni razvoj čistih tehnologij in za izvedbo srednje velikih pilotnih projektov za validacijo, testiranje in optimiziranje zelo inovativnih rešitev.

S proračunom v višini okoli 38 milijard evrov – odvisno od cene ogljika – do leta 2030, ki je financiran iz sistema EU-ETS Sklad za inovacije prizadeva ustvariti prave finančne spodbude za podjetja in javne organe, da vlagajo v naslednjo generacijo nizkoogljičnih tehnologij in pospešiti prehod Evrope na podnebno nevtralnost. Julija lani je Evropska komisija kot del paketa Pripravljeni na 55 predlagala, da se Skladu za inovacije omogoči izrabo sredstev iz dodatnih 50 milijonov pravic iz obstoječega sistema EU-ETS in iz 150 milijonov pravic iz novega sistema EU-ETS, ki zajema tudi emisije iz prometa in zgradb.
Sklad za inovacije izvaja Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), medtem ko EIB zagotavlja pomoč pri razvoju obetavnim projektom, ki trenutno še niso zreli za splošno uporabo.

Polona Bahun
O avtorju