Energetika

Na Gorenjskem predvidenih 130 km novih kablovodov

Izgradnja ustrezne energetske infrastrukture je ključnega pomena za trajnostni razvoj regije.
Na Gorenjskem predvidenih 130 km novih kablovodov

Elektro Gorenjska v ambiciozno zastavljenih investicijskih načrtih že dalj časa v ospredje postavlja povečanje robustnosti omrežja. V družbi se namreč zavedajo, da lahko samo takšno omrežje omogoča vključevanje večjega števila novih uporabnikov in posledično večjo porabo električne energije. 

Letos je na Gorenjskem predvidena gradnja 25 novih transformatorskih postaj in kar 130 kilometrov novih kabelskih povezav, in sicer tako na odsekih, ki so najbolj izpostavljena vremenskim razmeram, kakor tudi na delih, kjer se življenjska doba uporabljenih materialov počasi izteka. 

V Elektru Gorenjska je v letošnjem letu več kot polovica investicijskih sredstev usmerjena v širjenje in ojačitve srednje in nizkonapetostnega omrežja. Številne projekte izvajajo skupaj z občinami, s katerimi dobro sodelujejo, in sicer gre po posameznih občinah za naslednja večja dela. 

Mestna občina Kranj: priprava lokalnega energetskega koncepta občine, ki bo služil za izvedbo nadaljnjih projektov, obnova visokonapetostnega daljnovoda Primskovo-Labore, izgradnja novega 20 kV kablovoda med Laborami in Jeprco. 

Cerklje/Šenčur: izgradnja ustrezne elektroenergetske infrastrukture z energetskim objektom RTP Brnik za nastajajočo industrijsko cono ob letališču Jožeta Pučnika. 

Preddvor/Jezersko: izgradnja kablovodov in ojačitev omrežja proti Jezerskemu vrhu.

Radovljica: priprava lokalnega energetskega koncepta občine Radovljica. 

Bled/Gorje/Bohinj: letos se zaključuje projekt izgradnje blejske obvoznice, kjer je predviden sodoben koncept napajanja Bleda in okolice, ki bo zagotavljal zanesljivo oskrbo. 

Jesenice: rekonstrukcija 35 kV daljnovoda med Jesenicami in Kranjsko Goro.

Škofja Loka: izgradnja potrebne infrastrukture za kisikarno Messer Slovenija, začetek izgradnje novega 110 kV GIS-stikališča v RTP Škofja Loka. 

Medvode: izgradnja kablovoda od Goričan preko Rakovnika do Sore, obnova srednje in nizkonapetostnega omrežja Golo Brdo. 

Kot poudarjajo v družbi Elektro Gorenjska, je distribucija, ki zagotavlja ustrezno energetsko infrastrukturo, ključnega pomena za trajnostni razvoj regije. Energetski sistem je namreč eden glavnih akterjev postopnega prehoda v nizkoogljično družbo.