Energetika

Na izbiro vse večji nabor ugodnih ponudb

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je objavila februarski pregled trga električne energije in zemeljskega plina.
Na izbiro vse večji nabor ugodnih ponudb

ZPS mesečno pregleda ponudbo na spletnih straneh vseh dobaviteljev, njihove cenike, objavljene splošne pogoje in pogodbe. S tem želijo odjemalcem omogočiti lažjo primerjavo ponudbe in morebitni prihranek z zamenjavo dobavitelja elektrike in/ali zemeljskega plina. Ob tem pa opozarjajo, da morajo biti odjemalci pred sklenitvijo nove pogodbe pozorni tudi na omejitve ali dodatne zahteve, ki jih razkrijejo splošni pogoji ponudbe. Te se po navadi nanašajo na obdobje vezave. ZPS objavi ponudbo, kjer ni dodatnih paketnih pogojev in je dostopna vsem gospodinjstvom.

Podatki ZPS kažejo, da pri dvotarifnem merjenju najugodnejše povprečne cene električne energije male in visoke tarife ponujajo Petrol/Petrol Energetika s paketom Preklopi na akcijo 2017, ki pa je namenjena le novim odjemalcem. Sledijo Gen-I s paketom Poceni elektrika – zima 2017/1 in Telekom s svojo Akcijsko ponudbo. Tisti, ki večino elektrike porabijo v času visoke tarife, bodo ugodno ceno dobili pri podjetju E3 s paketom UDOBNI, za porabnike v času manjše tarife pa je najugodnejši E3 paket NAPREDNI. Pri enotarifnem merjenju so najugodnejši ponudniki prav tako oba Petrola, Gen-I in Telekom.

Gospodinjstva, ki poleg elektrike uporabljajo še zemeljski plin, bodo najboljše ponudbe našla pri Elektro Energiji, Energetiki Ljubljana in Energiji Plus (paketi elektrika + plin).

Po zbranih podatkih najnižje cene zemeljskega plina odjemalcem ponujajo pri podjetju Gen-I s paketom Poceni plin – zima 2017/1, Petrolu/Petrol Energetiki s paketom Preklopi na akcijo 2017 (akcija velja le za nove kupce), Komunali Slovenj Gradec in Adriaplinu s paketom Preprosto po spletu.

Polona Bahun
O avtorju