e-mobilnost

Na voljo 30 milijonov evrov za nakup okolju prijaznih vozil javnega prometa

Eko sklad je objavil nov javni poziv za subvencioniranje nakupa novih vozil na električni pogon in na vodik za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in šolarjev. Poziv namenja 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev občinam iz Sklada za podnebne spremembe.

Na voljo 30 milijonov evrov za nakup okolju prijaznih vozil javnega prometa

Namen javnega poziva je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov.
Nepovratne finančne spodbude so namenjene občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev. Predmet spodbud so nova vozila (kategorij M1, M2, M3 in druge) na električni pogon in na vodik, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Sloveniji.

Na poziv se lahko prijavijo občine, ki imajo za načrtovani nakup sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do odstotkov upravičenih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot: 600 tisoč evrov za posamezno novo vozilo na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ter 760 tisoč evrov za posamezno novo vozilo na vodik brez emisij CO2 na izpustu,

Nov razpis v primerjavi s predhodnim prinaša nekatere spremembe. In sicer cestni turistični vlak ni več predmet spodbude, nizkopodni mestni avtobusi morajo vsebovati klančino (rampo) za invalidske in otroške vozičke ter mehanizem za njihovo pritrditev, da je potnikom z zmanjšano zmožnostjo gibanja, uporabnikom invalidskega vozička in potnikom z otroškim vozičkom omogočen varen vstop, vožnja in izstop iz avtobusa. Poleg tega pa višina nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo kategorije M1 lahko znaša do 80 odstotkov upravičenih stroškov, vendar ne več kot 70 tisoč evrov.

Polona Bahun
O avtorju