Energetika

Nad RTP-ji bdi video nadzor

V podjetju Elektro Maribor so v zadnjem času še izpopolnili video nadzor RTP-jev, ki ga uspešno izvajajo že več let. 
Nad RTP-ji bdi video nadzor

Trenutno je v Elektru Maribor z video nadzorom opremljenih 15 razdelilnih transformatorskih postaj (80 kamer). Po načrtu naj bi v prihodnjih letih tovrstni nadzor uvedli v še ostalih daljinsko vodenih RTP-jih. Uresničevanje tega projekta poteka postopno in v skladu s finančnimi možnostmi.  

Z uvedbo sistema video nadzora želijo doseči večjo stopnjo varnosti in nadzor elektroenergetskih naprav in objektov, nad katerimi distribucijski center vodenja (DCV) nima neposrednega nadzora. V končni fazi bo sistem nadziral 21 RTP-jev (približno 120 kamer).  

Centralni sistem v Elektru Maribor je zasnovan tako, da omogoča fleksibilno širitev zmogljivosti, to je dodajanje opreme glede na trenutne potrebe. Kot rezultat pričakujejo zanesljivo delovanje in popoln vizualni nadzor nad elektroenergetskim sistemom severovzhodne Slovenije.    

RTP-ji so pod stalnim nadzorom  

Kakovost oskrbe z električno energijo se postopno zvišuje, prav tako pa tudi zahteve uporabnikov. Elektro Maribor zagotavlja zanesljivo in kakovostno oskrbo električne energije z nenehnim nadzorom in vodenjem  distribucijskega elektroenergetskega sistema, ki ga izvaja iz DCV v Mariboru.  

Ker so RTP-ji razpršeni na širšem območju je pomembno, da so pod stalnim nadzorom, in to ne samo v smislu daljinskega vodenja, ampak tudi vizualnega nadzora, vključno s protivlomnim sistemom. Tako so si že leta 2006 zadali cilj, da zgradijo video nadzorni sistem v realnem času, ki služi za nadzor delovanja elektroenergetskih objektov.  

Sistem video nadzora vizualno pokriva zunanje 110 kV stikališče, notranje 10 kV ali 20 kV stikališče, vhode v objekt, komandni prostor ter neposredno okolico objekta. Sama procedura nadzora in arhiviranja se v celoti izvaja centralizirano iz DCV-ja.  

Omenjeni sistem je namenjen vizualizaciji in nadzoru nad delovanjem primarne in sekundarne opreme v RTP-jih, zagotovitvi varnih pogojev za delo na elektroenergetskih postrojih, varovanju pred nepooblaščenimi vstopi na območje elektroenergetskega objekta in pred morebitnimi poškodbami naprav iz objestnosti.  

Učinkovita povezava med DCV in RTP-ji  

Sistem video nadzora je formuliran kot povezava med nadzornim sistemom v distribucijskem centru vodenja in oddaljenimi nadzorovanimi lokacijami (RTP-ji). Modularni strežnik s snemalno napravo (diskovno polje) je en sam in nameščen v nadzornem sistemu DCV. Administratorska konzola je namenjena neposrednemu nadzorovanju, pregledovanju posnetkov in upravljanju sistema video nadzora. Zaradi lažjega dela operaterja je dodatno povezana z dvema TV sprejemnikoma.  

Na oddaljenih lokacijah (RTP-jih) ima Elektro Maribor dve vrsti kamer. Video zapisi z analognih kamer se prenašajo preko video kodirnika, ki vrši pretvorbo analognega signala v digitalno obliko in je povezan na omrežno stikalo. Kamere IP megapixel so priključene neposredno na omrežna stikala s funkcijo napajanja PoE (Power Over Ethernet).  

Za prenos video in krmilnega signala do vrtljive kamere PTZ je izvedena optična komunikacija, ki odpravlja prenapetosti iz transformatorskega polja. Celoten sistem je povezan v že obstoječe lastno telekomunikacijsko omrežje podjetja. Na vseh oddaljenih lokacijah pa je aktiven tudi protivlomni sistem, nadzorovan iz DCV-ja in dežurnega centra varnostnega ponudnika. (mj)