Energetika

Najboljša študentka Univerze v Mariboru je Ana Lambić

Na univerzi v Mariboru je danes potekala priložnostna slovesnost, na kateri so najboljšim študentkam podelili denarne nagrade.
 Najboljša študentka Univerze v Mariboru je Ana Lambić
Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji Elektrom Maribor, Energijo plus in OVEN Elektro Maribor pred časom izvedla razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru, s katerim želijo nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost in jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju. 
Najboljša študentka Univerze v Mariboru je na podlagi ocene strokovne komisije postala Ana Lambić, študentka 1. letnika magistrskega študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, drugo mesto je zasedla Ana Gregorc, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, tretje mesto pa Martina Medved, študentka 6. letnika enovitega magistrskega študijskega programa Splošna medicina na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. 
Ana Lambić se lahko pohvali z uvrstitvijo med najboljših pet odstotkov študentov v generaciji in s povprečno oceno 9,50. Svojo študijsko odličnost dopolnjuje z aktivnim sodelovanjem kot študentska tutorka ter demonstratorka. Prav tako je članica Študentskega sveta in Akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede. Komisijo je še dodatno prepričala s sodelovanjem na konferenci in z objavljenim znanstvenim prispevkom na temo Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije. 
Tudi drugo uvrščena Ana Gregorc se lahko pohvali, da sodi med pet odstotkov najboljših študentov v svoji generaciji in ima povprečno oceno 9,82. Ob zavidljivih uspehih na študijskem področju je izjemno aktivna tudi na raziskovalnem področju. Aktivno je vključena v raziskovalno delo v okviru Javnega razpisa pri projektu Celostna konceptualna in idejna zasnova spletne strani Zaposlitvenega centra Korak. Je tudi članica Študentskega sveta Fakultete za organizacijske vede in je vključena v sistem tutorstva. Martina Medved

, ki je zasedla tretje mesto in ima povprečno oceno 9,55, pa se je izkazala z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo na Kliniki za pediatrijo, za kar je prejela tudi Dekanovo priznanje za raziskovalno nalogo.

 »Biti najboljši, pa naj bo to na katerem koli življenjskem področju, je veliko priznanje in dokaz, da se vsakršno odrekanje, ki je cena uspeha, zagotovo poplača. Na Univerzi v Mariboru stremimo k pridobivanju najboljših študentov, zato se trudimo, da ponudimo mednarodno primerljivo in visoko kakovostno znanje, ki je temelj vsakega bodočega vrhunskega strokovnjaka. Da smo na pravi poti, dokazujejo tudi letošnji nagrajenci razpisa Najboljši študent Univerze v Mariboru, ki smo ga izvedli v sodelovanju s partnerji Elektro Maribor, Energija plus in OVEN Elektro Maribor. Najboljši so vsi vzorni študentje, z zavidljivimi študijskimi in raziskovalnimi uspehi, ki svojo odličnost dopolnjujejo še z mnogimi obštudijskimi dejavnostmi ter svoje znanje z velikim veseljem prenašajo tudi na mlajše generacije.« je ob razglasitvi nagrajencev poudaril prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru. 
Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor je ob tej priložnosti izpostavil: »Zaradi pomena, ki ga ima naša dejavnost, distribucija električne energije, za življenje prebivalstva in dejavnost gospodarstva, je družba Elektro Maribor zavezana k visokim standardom poslovne odličnosti in sistemom vodenja kakovosti. Tudi zaradi zavedanja o svoji družbeni odgovornosti Elektro Maribor že vrsto let skupaj s partnerji izbora za naj študenta spodbuja odličnost tudi v študijskem procesu in v znanstvenoraziskovalnem delu. Kadar je namreč tudi v izobraževanju v ospredju prizadevanj odličnost, se s tem postavljajo trdni temelji tudi za uspešnost, od katere je odvisna tudi prihodnost družbene skupnosti. Letošnjim najboljšim študentom iskreno čestitamo in jim želimo, da bi bila kreativnost in odličnost v njihovem delu v ospredju tudi v prihodnje.«
 »V Energiji plus se zavedamo, da danes brez odličnega znanja ni uspešnega družbenega razvoja. Prav na tem področju pa lahko ogromno prispevajo izobraževalne institucije, kot je Univerza v Mariboru. Zato smo se pred nekaj leti odločili, da najboljše študente z nagrado dodatno motiviramo k doseganju študijskih uspehov in osebnemu razvoju. Prepričani smo, da bodo s pravo energijo, znanjem in svojimi ambicijami uspešni tudi po zaključenem študiju, se na ta način oddolžili za sredstva, ki jih družba in posamezniki namenjajo za izobraževanje ter dali svoj prispevek k razvoju okolja v katerem bodo delovali.« je povedal direktor družbe Energija plus Bojan Horvat.
 »Biti najboljši študent Univerze v Mariboru je velik dosežek, ki pomeni, da si odličen na več področjih – poleg visoke povprečne ocene ima tak posameznik tudi odlične dosežke na obštudijskem področju – tj. raziskovalne dosežke. Želim si, da bi ti dosežki kolegov študentov v drugih zbudili ne zavist, temveč motivacijo, saj nam dokazujejo, da se da združevati študij tudi z drugimi aktivnostmi, ki te veselijo. Prav je, da smo ponosni nase in na svoje dosežke in da nas ni strah svojih dosežkov tudi izpostaviti, tudi tako, da se v prihodnjem letu prijavite na Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru.« pa je ob tej priložnosti poudarila v.d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Živa Ledinek. (bj)
povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.