Izpostavljeno

Največja sončna elektrarna v Sloveniji začela z obratovanjem

Sončno elektrarno Prapretno so s slavnostnim prerezom traku otvorili predsednik vlade Janez Janša, generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar in župan občine Hrastnik Marko Funkl. 

Največja sončna elektrarna v Sloveniji začela z obratovanjem

V Holdingu Slovenske elektrarne so temeljni kamen za SE Prapretno položili 3. julija lani, gradbena dela na trenu pa so se začela novembra. Prvo električno energijo je elektrarna v okviru zagonskih in funkcionalnih preizkusov sicer v sistem oddala že 28. marca letos, uradna otvoritev, ki so se jo udeležili številni ugledni gostje, pa je potekala 8. aprila.
Slavnostni govornik na otvoritvi predsednik vlade RS Slovenije Janez Janša je uvodoma izpostavil, da se je  svet 24. februarja z začetkom ruske agresije na Ukrajino bistveno spremenil, česar se mogoče niti še ne zavedamo dovolj. Viri, ki jih imamo doma, je dejal Janez Janša, so v tem spremenjenem svetu desetkrat bolj dragoceni, kot so bili prej. Ne glede na to, da je Slovenija del skupnega evropskega energetskega trga, so aktualni dogodki pokazali, da lahko pride do situacij, ko se bomo lahko zanesli le na tisto energijo, ki jo bomo lahko proizvedli doma. Gradnja elektrarn za proizvodnjo iz obnovljivih virov tako ni samo nekaj, kar je treba spodbujati z okoljevarstvenega vidika in zelenega prehoda, ampak tudi z vidika varnosti. » Zato je v naših načrtih, da v naslednjem desetletju približno polovico gospodinjstev preskrbimo z elektriko iz sončne energije, za kar bodo potrebna milijardna vlaganja.« je sklenil Janez Janša.
Generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar je v zahvali vsem, ki so sodelovali pri tem projektu in poudaril, da bodo na ravni skupine HSE še naprej intenzivno vlagali v projekte, ki so ekonomsko in okoljsko upravičeni ter skladni s sprejetimi strateškimi usmeritvami na področju razogljičenja družbe in trajnostnega razvoja. »V skupini HSE kot največjemu proizvajalcu električne energije v Slovenji sledimo svojemu temeljnem poslanstvu: varni in zanesljivi oskrbi z električno energijo. Projekti pod nazivom HSE Sonce predstavljajo naše projekte na področju izkoriščanja energije sonca in so v množici tako imenovanih zelenih projektov skupine HSE. Poleg nadaljevanja gradnje SE Prapretno bomo investirali v večanje sončne elektrarne Zlatoličje-Formin, večje priložnosti si obetamo tudi na področju izkoriščanja energije vetra. Verjetno pa ni potrebno izpostavljati naših hidroelektrarn, ki že proizvajajo več kot dve tretjini vse obnovljive električne energije v državi,« je dejal dr. Vračar.
Župan Hrastnika Marko Funkl pa je ob tej priložnosti poudaril, da v občini pozdravljajo postavitev največje sončne elektrarne v Sloveniji, ki je dober primer pravičnega prehoda in izrazil zadovoljstvo, da bo HSE ta projekt v prihodnje še nadgradil. V lokalnem okolju že načrtujejo tudi podobne nove projekte, s čimer bo občina Hrastnik postala najbolj »sončna« občina v državi.

Elektrika iz SE Prapretno bo zadoščala za oskrbo 800 gospodinjstev

Sončna elektrarna Prapretno se nahaja na 120 metrov visokem območju, ki je bilo v preteklosti z naravovarstvenega vidika močno degradirano. Nanj so namreč med leti 1986 in 2010 odložili več kot 8,7 milijona ton elektrofiltrskega pepela in žlindre iz Termoelektrarne Trbovlje. Postavitev trenutno največje sončne elektrarne v državi  na tem degradiranem območju je tako dober primer pravičnega prehoda premogovne regije v lokacijo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Prve meritve so pokazale, da povprečna dnevna proizvodnja Sončne elektrarne Prapretno na sončen dan znaša več kot 10 MWh, tako da v HSE ocenjujejo, da bo 6.748 modulov proizvedlo več kot 3 gigavatne ure električne energije na leto, kar zadošča za oskrbo približno osemsto gospodinjstev. Kot rečeno, je SE Prapretno le del večjega projekta, pri čemer v HSE računajo, da bi lahko celotno površino planote nad Prapretnim izkoristili za postavitev elektrarne z do 13 MW električne moči. Ob tem še posebej veseli dejstvo, da je sončna elektrarna Prapretno rezultat znanja in dobrega sodelovanja družb skupine HSE. Projektirala jo je družba HSE Invest, ki je za projekt pridobila tudi gradbeno dovoljenje in izvajala nadzor nad gradnjo, samo gradnjo je izvedla družba Harmonija tehnologije in znanja (HTZ), priklop na distribucijsko omrežje pa je bil izveden v sodelovanju s podjetjem Elektro Ljubljana. 

Video vsebina

Brane Janjič
O avtorju