Energetika

Največji domači proizvajalci so TEŠ, DEM in NEK

Iz domačih elektrarn smo v prvih štirih letošnjih mesecih uspeli zagotoviti dobre 4 TWh, kar je bilo za četrtino manj kot v enakem času lani.
Največji domači proizvajalci so TEŠ, DEM in NEK
Vrnitev hidrologije v normalne okvire se občutno pozna tudi pri letošnjih proizvodnih rezultatih, saj so elektrarne na Savi, Dravi in Soči v prvih štirih letošnjih mesecih v prenosno omrežje oddale »zgolj« milijardo 44,1 milijona kilovatnih ur, kar je bilo za skoraj 49 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju in tudi za 7,8 odstotka pod bilančnimi napovedmi. V takšnih razmerah se je znova pokazalo, kako pomembna je tretjinska razdelitev proizvodnih virov, kjer lahko eni s prilagajanjem proizvodnje vsaj delno nadomestijo izpad drugih. Če upoštevamo, da polovica proizvedene električne energije iz nuklearne elektrarne Krško pripada Hrvaški, so tako največ električne energije od začetka leta do konca aprila proizvedli v termoelektrarni Šoštanj, ki je v tem času v omrežje oddala milijardo 89 milijonov kilovatnih ur in tako lanske primerjalne rezultate presegla za dobro desetino. Med posameznimi šoštanjskimi bloki je največ energije prispeval novozgrajeni blok 6, in sicer 576,3 milijona kilovatnih ur. Iz bloka pet je bilo v prenosno omrežje oddanih 326,8 milijona kilovatnih ur, preostanek ali konkretneje 185,8 milijona kilovatnih ur pa je prispevala štirica, ki naj bi konec leta nehala obratovati.
Drugače smo iz domačih elektrarn v prvih štirih letošnjih mesecih uspeli zagotoviti  4 milijarde 7,8 milijona kilovatnih ur električne energije, kar je bilo za 24,3 odstotka manj kot v enakem času lani in tudi za 2,6 odstotka pod prvotnimi bilančnimi napovedmi, pri čemer pa je treba poleg omenjene slabše letošnje hidrologije upoštevati tudi dejstvo, da se je aprila začel redni remont v nuklearni elektrarni Krško. (bj)
Brane Janjič
O avtorju