Omrežja

Naprodaj deleži Stelkoma ?

HSE in štiri distribucijska podjetja zbirajo nezavezujoče ponudbe za nakup njihovih deležev v družbi Stelkom.

Naprodaj deleži Stelkoma ?

Holding Slovenske elektrarne, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje in Elektro Primorska so pred kratkim objavile vabilo k izkazu interesa za nakup njihovih poslovnih deležev v družbi Stelkom. Prodajalci so skupaj imetniki 26,55–odstotnega poslovnega deleža v osnovnem kapitalu družbe Stelkom, za skupno povabilo pa so se odločili s ciljem pridobitve najugodnejše ponudbe in optimizacije stroškov povezanih s prodajo. Interes za nakup je mogoče izkazati le še ta teden oziroma ga je mogoče oddati še do 24. ure v nedeljo, 13. novembra, pri čemer si prodajalci pridržujejo pravico, da lahko kadar koli sprejmejo odločitev o tem, da od postopka odstopijo oziroma, da odstopijo od pogajanj s katerim koli zainteresiranim ponudnikom, ki je izkazal interes na njegovi podlagi, ne da bi zato navedli razloge ali prevzeli kakršno koli odgovornost.

Družba Stelkom je ponudnik telekomunikacijskih storitev z osemnajstletno tradicijo, ki s svojim hrbteničnim omrežjem povezuje vsa večja mesta po Sloveniji in tujini. Njene storitve so osredotočene izključno na segment poslovnih uporabnikov. Vizija podjetja je sicer postati največji ponudnik telekomunikacijske infrastrukture in elektronskih komunikacijskih storitev poslovnim uporabnikom v Sloveniji, glavni ponudnik IKT storitev v elektroenergetskem sistemu in drugih državnih podjetij ter centralna točka za upravljanje podatkov pametnih omrežij. Stelkom je v letu 2006 sprejel tudi strategijo širjenja storitev v regiji in v začetku leta 2007 odprl svojo prvo kolokacijo v tujini, na Dunaju. Tej sta nato sledili še odprtji kolokacij v Milanu in Zagrebu. V zadnjih letih je Stelkom nadgradil svojo prisotnost v regiji z novimi kolokacijami v Sarajevu, Frankfurtu in Beogradu, v načrtih pa imajo še širitev v Skopje, Banja Luko, Amsterdam, Sofijo in Budimpešto. Vse naštete lokacije pa so že dosegljive preko Stelkomovih partnerjev.

Brane Janjič
O avtorju