Omrežja

Neposredni odjemalci lani prevzeli za tretjino manj elektrike kot leto prej

Slovenski odjemalci so lani iz prenosnega omrežja prevzeli dobrih 11 TWh električne energije, kar je bilo za 9,7 odstotka manj kot leta 2022 in tudi za 7,6 odstotka manj od prvotnih bilančnih napovedi, pri čemer je bilo zmanjšanje odjema zazanati pri obeh ključnih spremljanih skupinah.

Neposredni odjemalci lani prevzeli za tretjino manj elektrike kot leto prej

Da bo lanski prevzem električne energije iz prenosnega omrežja eden najmanjših v zadnjih letih, so napovedovali že mesečni podatki, saj je bil odjem električne energije iz prenosnega omrežja v primerjavi z letom prej čez vse lansko leto manjši. Med poglavitnimi razlogi za zmanjšanje povpraševanja sta opustitev elektrolize v Talumu na začetku lanskega leta in zmanjšanje gospodarskih aktivnosti nasploh, kar potrjujejo tudi številke. Tako so lani neposredni odjemalci iz prenosnega omrežja prevzeli »le« 829 GWh električne energije oziroma za tretjino manj kot leta 2022 in tudi za četrtino manj od prvotnih bilančnih napovedi. K temu sta največ prispevala Talum, ki je odjem iz 353,6 GWh v letu 2022 lani zmanjšal na vsega 86,6 GWh oziroma na slabo četrtino odjema iz leta prej, ter železarna Jesenice, ki je odjem iz 312,3 GWh leta 2022 lani zmanjšala na 233,9 GWh ali za dobrih 25 odstotkov.
Za 8 odstotkov je bil v primerjavi z letom prej lani manjši tudi odjem petih distribucijskih podjetij, ki so skupno v letu 2023 iz prenosnega omrežja prevzela 9.842,1 GWh električne energije, kar je bilo hkrati tudi za 6,3 odstotka manj od prvotnih bilančnih napovedi. Te so za skoraj deset odstotkov presegli le v ČHE Avče, ki je s prevzetimi 405,6 GWh električne energije za potrebe črpanja primerjalne rezultate z letom 2022 presegla za 19 odstotkov. 

Vsi odjemalci so sicer lani iz prenosnega omrežja prevzeli 11.076,8 GWh električne energije, kar je bilo v primerjavi z letom prej za 9,7 odstotka manj, v primerjavi z napovedmi v elektroenergetski bilanci pa za 7,6 odstotka manj. Za pokritje vseh potreb smo lani 9.114,1 GWh električne energije morali tudi uvoziti (za 10,6 odstotka manj kot leto prej), v sosednje elektroenergetske sisteme pa smo oddali 10.619,68 GWh (za 21,3 odstotka več kot leto prej).
 

Brane Janjič
O avtorju