Hidro energija

Nizozemska poslovna delegacija na obisku v HE Brežice

Prejšnji teden je družba HESS gostila veleposlanika Kraljevine Nizozemske in njihovo poslovno delegacijo s področja obnovljivih virov energije. Seznanili so se z dejavnostjo in najpomembnejšimi projekti družbe, nato pa so si ogledali še HE Brežice.

Nizozemska poslovna delegacija na obisku v HE Brežice
Gostje so se z zanimanjem seznanili s trenutno največjo sončno elektrarno v Sloveniji.

Kot so objavili na spletni strani družbe HESS, so prejšnji teden gostili nizozemsko poslovno delegacijo s področja obnovljivih virov energije in veleposlanika Kraljevine Nizozemske, ki so se uvodoma seznanili z dejavnostjo in najpomembnejšimi projekti družbe, nato pa so si ogledali še HE Brežice.  Ob obisku so gostje poudarili pomembnost izmenjave znanj, tehnologij, inovacij in dobrih praks na področju obnovljivih virov energije za uspešnost zelenega prehoda. Pozdravili so široko razmišljanje in prizadevanja družbe HESS za iskanje inovativnih rešitev in kombinacij uporabe različnih obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije, ki se med seboj dopolnjujejo.

Gostje so se z zanimanjem seznanili s trenutno največjo sončno elektrarno v Sloveniji, ki dosega moč 6 MW in prvo, ki je priključena na najvišji napetostni nivo – 110 kV prenosno omrežje, kot četrti agregat HE Brežice, ter tako ne zaseda kapacitet distribucijskega omrežja. Je tudi prvi primer agrofotovoltaike na slovenskih tleh. Kombinirana raba zemljišč za proizvodnjo električne energije iz sončnih panelov ob hkratni rabi tal v kmetijske namene lahko s primerno tehnično zasnovo poveča učinkovitost rabe zemljišč, nudi varstvo rastlinam in živalim, omogoča večji hektarski donos in zmanjšuje potrebo po namakanju do 20 odstotkov. Sončna elektrarna s svojo letno proizvodnjo električne energije sicer zadosča za pokritje potreb okoli 1.800 gospodinjstev. Pri tem bo brez izpustov toplogrednih plinov zagotavljala čisto, okolju prijazno in neslišno proizvodnjo električne energije vsaj še naslednjih 30 let. Postavitev velike sončne elektrarne tako podpira cilje prehoda na nizko ogljično gospodarstvo ter spodbuja prilagajanje podnebnim spremembam, varstvo okolja in učinkovito rabo obnovljivih virov.

Mare Bačnar
O avtorju