Omrežja

Nov 400/110 kV transformator že v RTP Beričevo

V naslednjem tednu bo z zagonom zaščite 400 kV zbiralk zaključena zamenjava sekundarne opreme v Elesovem 400 kV stikališču v RTP Beričevo. V teku pa je tudi zamenjava sekundarne opreme v 20, 110 in 220 kV stikališču.

Nov 400/110 kV transformator že v RTP Beričevo

​V torek zvečer je stekel transport transformatorja 400/110 kV, moči 300 MVA, v RTP Beričevo. Transport iz Črnuč do Beričevega je trajal dobro uro, potekal pa gladko in brez posebnosti. Dela na prenovi RTP Beričevo sicer potekajo zelo intenzivno že leto in pol. Poleg predhodno omenjene vgradnje transformacije 400/110 kV je v teku tudi celovita obnova sekundarnih sistemov vseh napetostnih nivojev in napajanja lastne rabe. V naslednjem tednu bo z zagonom zaščite 400 kV zbiralk zaključena zamenjava sekundarne opreme v 400 kV stikališču, v teku je tudi zamenjava sekundarne opreme v 20, 110 in 220 kV stikališču,  končuje pa se tudi montaža nove opreme lastne rabe v novi obratni stavbi ter montaža visoko napetostne opreme in visoko napetostnih povezav v 400 kV transformatorskem polju.

Trenutno poteka v 400 kV stikališču postavljanje novega transformatorja na temelj, v nadaljevanju pa bo sledila še montaža TR opreme in priključevanje nizko napetostnih kablov in SAT. Predvidoma naj bi šel transformator v obratovanje konec oktobra. To bo prvi transformator 400/110 kV v RTP Beričevo, saj so bili do sedaj tam nameščeni samo transformatorji 400/220 kV in 220/110 kV. Pričakuje se, da bo nov transformator bistveno izboljšal zanesljivost obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema.

povzeto po spletni strani
O avtorju