Obnovljivi viri

Nov fotovoltaični projekt PEPPERONI

Cilj projekta PEPPERONI je prepoznati in odpraviti ovire za prehod tandemske solarne tehnologije na trg, ter postaviti temelje za nove proizvodne zmogljivosti v Evropi.

Nov fotovoltaični projekt PEPPERONI
Financiranje bo skupaj znašalo približno 14,5 milijona evrov v štirih letih, pri čemer bo konzorcij pokrival celotno vrednostno verigo fotovoltaičnih inovacij.

Gre za štiriletni projekt raziskav in inovacij, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Horizon Europe, in ga podpira švicarski državni sekretariat za izobraževanje, raziskave in inovacije. Univerzo v Ljubljani zastopa Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko s Fakultete za elektrotehniko. Projekt, ki ga koordinirata Helmholtz-Zentrum Berlin in Qcells, bo pomagal pospešiti tandemski perovskit - silicij tehnologiji v fotovoltaiki prehod na trg in množično proizvodnjo. Dolgoročno je to najučinkovitejši način za znižanje stroškov pridobivanja električne energije.

Cilj Evropske unije je doseči podnebno nevtralnost do leta 2050 po scenariju, po katerem ima obnovljiva energija osrednjo vlogo. Trenutno je sektor proizvodnje energije odgovoren za več kot 75 odstotkov emisij toplogrednih plinov v EU. Raziskave in inovacije so ključnega pomena za zagotavljanje rešitev in preobrazbe sistema. Na evropski ravni obstaja nujna potreba po povečanju učinkovitosti celotne vrednostne verige obnovljivih virov energije in vključitvi trajnosti v to celotno verigo. Poleg tega nova geopolitična realnost in resničnost energetskega trga zahtevata, da drastično pospešimo prehod na čisto energijo s povečanjem energetske neodvisnosti Evrope in zmanjšanjem odvisnosti celine od nezanesljivih dobaviteljev in nestanovitnih fosilnih goriv. PEPPERONI bo pomembno prispeval k doseganju teh ciljev. V okviru projekta namreč nameravajo vzpostaviti pilotno linijo za razvoj fotonapetostnih modulov s tandemsko tehnologijo perovskit - silicij. Financiranje bo skupaj znašalo približno 14,5 milijona evrov v štirih letih, pri čemer bo konzorcij pokrival celotno vrednostno verigo fotovoltaičnih inovacij. Najpogosteje uveljavljene tehnologije sončnih celic do danes so izdelane iz silicija in ta je zdaj eden najcenejših načinov proizvodnje električne energije v mnogih delih sveta. Uspeh fotovoltaične industrije v zadnjih letih je industrijo potisnil k trenutnim mejam učinkovitosti silicijeve tehnologije. Da bi presegli te meje, so znanstveniki predlagali dodajanje komplementarne sončne celice za oblikovanje tako imenovanih tandemskih sončnih celic. 

Posebnost projekta PEPPERONI je izbrana tehnologija, ki obljublja najboljše razmerje med zmogljivostjo in proizvodnimi stroški. Perovskit, material novega razreda s posebno kristalno strukturo, je mogoče natančno prilagoditi, da izkoristi dele sončnega spektra, ki jih tipični silicijevi materiali ne morejo izkoristiti zelo učinkovito, kar pomeni, da so odlični hibridni tandemski partnerji. PEPPERONI bo dopolnil industrijske silicijeve celice s perovskitno zgornjo celico. Ta tandemska zasnova izkorišča industrijsko strokovno znanje o siliciju in razširja obseg dosegljive učinkovitosti pretvorbe moči preko mej silicija. Kratkoročno gledano pa je to najboljši način širjenja fotovoltaike v primerih, kjer je prostor omejen, na primer strehe, fasade ali vozila. 

Mare Bačnar
O avtorju