Jedrska energija

Nov mandat za dr. Tomaža Žagarja

Volilna skupščina Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije. 

Nov mandat za dr. Tomaža Žagarja

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki širi perspektive uporabe jedrske znanosti in tehnologije, javnostim približuje njeno razumevanje in podpira krepitev vloge jedrske energije v sedanji in prihodnji energetski mešanici, je v torek, 21. junija, organiziralo redno volilno skupščino društva. Skupščina je potekala v prostorih poslovne zgradbe GEN energije v Vrbini. Izvolitvi delovnega predsedstva skupščine, ki ji je predsedoval častni član DJS dr. Andrej Stritar, so najprej sledila poročila o opravljenem delu v preteklem letu. Delo društva sta udeležencem predstavila predsednica sekcije mladih Tanja Goričanec in predsednik dr. Tomaž Žagar, dr. Marko Čepin je podal tudi poročilo nadzornega odbora društva nad finančnim in materialnim poslovanjem. Člane in udeležence skupščine je v prvem delu nagovoril tudi dr. Leon Cizelj, predsednik evropskega jedrskega združenja. Sledil je volilni del skupščine. Nov štiriletni mandat so člani s soglasno podporo vnovič zaupali dr. Tomažu Žagarju. Po poteku mandata dveh članov v enaki sestavi ostaja tudi nadzorni odbor. Njegov predsednik je prof. dr. Marko Čepin, člani pa doc. dr. Ivo Kljenak, Darinka Kordelc in Melita Lenošek Kavčič. Mandat je letos potekel tudi trem članom upravnega odbora. Odboru se je pridružil nov član dr. Janez Kokalj, kot v prejšnjem mandatu pa člani ostajajo izr. prof. dr. Igor Lengar, Stanko Manojlovič, Mojca Planinc, Vesna Slapar Borišek in Matjaž Žvar. Delo sekretarja opravlja Igor Franko. 
Pred skupščino je društvo za člane organiziralo ogled NEK, kjer so jim predstavili novosti, uvedene s tehnološko nadgradnjo. Ogledali so si operativno podporni center, projekt utrjene zgradbe in potek gradnje zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.