Termo energija

Nov rezervoar HCl v Termoelektrarni Brestanica

V sklopu objektov kemične priprave vode so postavili nov rezervoar HCl. Zaključek projekta je predviden oktobra letos.

Nov rezervoar HCl v Termoelektrarni Brestanica

Z aktivnostmi na projektu so v Termoelektrarni Brestanica začeli januarja letos. Pred začetkom del je bilo potrebno pridobiti ustrezna soglasja za začetek gradnje, februarja so se z uvedbo v delo izvajalca del začele aktivnosti na gradbišču in začeli so z izkopom gradbene jame. Hkrati z izkopom so se začela tudi dela na objektu KPV in postavitev dodatnega objekta, v katerem je nameščen nov rezervoar HCI. Izveden je bil tudi test FAT (angl. Factory Acceptance Testing) rezervoarja HCl, pri čemer gre za preizkuse tovarniške sprejemljivosti. V poletnem času so izvedli povezavo novega rezervoarja na obstoječ sistem kemične priprave vode. Za potrebe procesa proizvodnje električne energije je potrebna dekarbonatizirana in demineralizirana voda, ki se tehnološko pripravlja v obratu KPV. V obstoječem objektu KPV, v prostoru z rezervoarji, je poleg rezervoarja za NaOH postavljen 10 m³ velik rezervoar za HCl, ki ga je bilo treba zaradi dotrajanosti nadomestiti z novim enakih karakteristik. Nov rezervoar so v sklopu projekta postavili zunaj, ob objektu KPV. Zamenjava rezervoarja je bila hkrati izvedena zaradi ugodnejših pogojev vzdrževanja in obratovanja nepremičnega rezervoarja s HCl. 


Projekt je v sklepni fazi, saj se izvajajo še zadnje aktivnosti na področju strojnih in elektro inštalacij, hkrati pa tudi vse aktivnosti za pripravo dokumentacije PID, ki je osnova za strokovni tehnični pregled, ki bo predvidoma v oktobru, ko naj bi projekt tudi zaključili.

Mare Bačnar
O avtorju