Termo energija

Nov sistem za izrabo drenažne vode v Termoelektrarni Brestanica

V sklopu izgradnje glavnega pogonskega objekta GPO3 so v Termoelektrarni Brestanica za potrebe izgradnje plinskih blokov PB6 in PB7 izvedli tudi sistem drenaže okoli objekta, s katerim so dogradili obstoječ sistem.

Nov sistem za izrabo drenažne vode v Termoelektrarni Brestanica

S to dograditvijo se drenažna voda namesto v meteorno kanalizacijo prečrpava v nov rezervoar z zmogljivostjo 500 kubičnih metrov. Termoelektrarna Brestanica s svojo specifično tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 406 MW, zagotavlja vse temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Ročno rezervo za povrnitev frekvence v primerih izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu, zagon plinskih blokov brez zunanjega vira napajanja in neodvisen vir napajanja nujne lastne rabe NEK za njeno varno zaustavitev.

TEB lahko s svojimi prilagodljivimi agregati in ustrezno infrastrukturo proizvaja električno energijo iz fosilnih virov (zemeljski plin in dizelsko gorivo), to je konično, trapezno in po potrebi pasovno energije. Omogoča primarno, sekundarno in terciarno regulacijo delovne in jalove energije, otočno obratovanje in napajanje določenega števila porabnikov na območju Posavja in Dolenjske, rezervno napajanje za varno zaustavitev NEK v primeru razpada elektroenergetskega sistema, proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov - energija sonca in skladiščenje tekočih goriv. 

Mare Bačnar
O avtorju