Energetika

Nova akcija spodbujanja učinkovite rabe energije

Energetika Ljubljana: Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije (URE).
Nova akcija spodbujanja učinkovite rabe energije

Družba Energetika Ljubljana je pripravila novo akcijo spodbujanja izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, pravne osebe javnega prava (javni skladi, javne agencije, zavodi …) in lokalne skupnosti. V tem primeru spodbude niso namenjene gospodinjstvom. 

Kot je zapisano na spletni strani Energetike Ljubljana, so na voljo nepovratne finančne spodbude za nove naložbe na območju Slovenije. V tej objavi so navedeni naslednji ukrepi: vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah, energetsko učinkovita zunanja razsvetljava, vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev, vgradnja frekvenčnih pretvornikov, povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka, vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih, vgradnja naprednih merilnih sistemov, uvedba sistema upravljanja z energijo ter optimizacija tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu. 

Skupna višina sredstev znaša 50.000 evrov 

Višina spodbude se določi glede na letni prihranek energije, ki jo izvedba ukrepa prinese, in znaša 10 eurov na MWh oz. največ deset odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za  omenjene ukrepe znaša 50.000 eurov. Spodbude se dodeljujejo po vrstnem redu prejetih popolnih vlog, rok za zaključek naložbe pa je 9 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi spodbude. Kot še sporočajo v Energetiki Ljubljana, bodo vloge sprejemali do porabe sredstev oz. najpozneje do 31. avgusta 2018. 

Več o tem na: www.energetika-lj.si

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.