Omrežja

Nova RTP Vojnik

Elektro Celje zgradilo novo razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV Vojnik.

Nova RTP Vojnik

V družbi Elektro Celje so v obratovanje predali novozgrajeno razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Vojnik. Investicija, katere vrednost je nekaj več  kot 3,68 milijonov evrov je izjemnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj širše celjske regije. Trenutno iz RTP Vojnik z električno energijo oskrbujejo območje Vojnika z obrtno cono Vojnik, širše področje Dobrne in Frankolovega do Vitanja ter Paškega Kozjaka. V fazi projektiranja so tudi že izvodi južno od Vojnika proti Celju. Pri investiciji je sodeloval tudi ELES, ki je investiral v priključni  kablovod 2 x 110 kV in delno v GIS stikališče s sekundarno opremo v vrednosti 2,87 milijona evrov.

Potrebno je izpostaviti, da je Elektro Celje večji del opravil z lastnim znanjem in delom, predvsem kar se tiče projektiranja VN in SN primarne in sekundarne tehnološke opreme in izvedbe elektro montažnih del kovinsko oklopljenih celic v SN stikališču, priklopa komandnih omar vodenja in zaščite 110 kV polj, omar daljinskega vodenja in telekomunikacij ter omar lastne rabe.

V preteklosti se je omenjeno področje napajalo prek dvo sistemskega daljnovoda 2 x 20 kV Ljubečna -Vojnik, ki je zaradi svoje dolžine in razvejanosti omrežja predstavljalo veliko možnosti izpadov omrežja. Z novo zgrajeno RTP 110/20 kV Vojnik so povečali zanesljivost obratovanja na prej omenjenih področjih, povečali prenosno zmogljivost omrežja in zmanjšali izgube omrežja. Istočasno so pokablili SN izvode na širšem področju iz RTP-ja. Z novozgrajenim RTP imajo omogočeno tudi rezervno napajanje za področje proti Šentjurju in nazaj proti Celju.

V Elektru Celje si prizadevajo, da bi postali vodilno podjetje s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, s čimer bodo v družbi prepoznani kot nosilci dviga kvalitete življenja z odgovornostjo do okolja in zaposlenih. S tem namenom so zgradili tudi razdelilno transformatorsko postajo Vojnik (RTP 110/20 kV), s katero bodo skrbeli za zanesljivo, kakovostno, stroškovno učinkovito in okolju prijazno oskrbo odjemalcev z električno energijo. Gre za vgradnjo 110 kV opreme v zaprti GIS izvedbi.

V objektu se prepletajo funkcionalnost in tehnološka naprednost. GIS izvedba ima v primerjavi s konvencionalnimi prostozračnimi postroji nekatere prednosti, kot to, da zavzema manjši prostor, je neobčutljiva na vplive okolja, vzdrževanje je nezahtevno, majhna je verjetnost napak in okvar, visoka stopnja varnosti za osebje, plin SF6 je netoksičen in negorljiv in je okolju prijazna izvedba. Kompaktna zgradba, majhna teža, dolga življenjska doba ter minimalni obratovalni stroški prispevajo k dobri ekonomičnosti GIS postrojev. Zaradi izredno nizkih vrednosti hrupa in emisij elektromagnetnih polj so taki postroji primerni za vgradnjo v gosto naseljenih področjih in mestnih središčih.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.