Energetika

Novi Splošni pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina

Od 1. marca 2017 dalje bodo veljali novi Splošni pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina (Splošni pogoji).
Novi Splošni pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina

Z dnem veljavnosti bodo novi Splošni pogoji objavljeni na spletnih straneh Energetike Ljubljana in na voljo tudi na sedežu podjetja, na Verovškovi ulici 62 v Ljubljani.  

Splošni pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana opredeljujejo pogoje dobave in odjema zemeljskega plina ter pravice in obveznosti dobavitelja in odjemalca zemeljskega plina in so sestavni del vsake posamezne pogodbe o dobavi zemeljskega plina oziroma pogodbe o oskrbi z zemeljskim plinom.  

Splošni pogoji za prodajo se uporabljajo za vse odjemalce, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino do vključno CDK9 skladno z aktom Agencije za energijo, ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. (mj)  

Več o tem nawww.bivanjudajemoutrip.si

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.