Energetika

Nuklearka znova v omrežju

Nuklearna elektrarna Krško je bila po uspešno opravljenem remontu včeraj ob. 1. uri znova vključena v elektroenergetski sistem.
Nuklearka znova v omrežju
Kot so sporočili iz Krškega, bodo po preverjanjih na nizki moči postopoma zviševali moč elektrarne. Med rednim remontom, ki se je začel 11. aprila, so sicer opravili vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja, zamenjali jedrsko gorivo in uspešno končali nekatere tehnološke nadgradnje. Med remontom so tako izvedli obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Opravili so tudi vizualni in ultrazvočni pregled goriva, ultrazvočni pregled svežnjev kontrolnih palic in reaktorske posode, izpiranje usedlin s cevnih sten uparjalnikov in pregled U-cevi uparjalnikov ter desetletni remont ene od dveh nizkotlačnih turbin. V reaktorsko posodo so vstavili tudi nove gorivne elemente, med njimi 56 svežih, ki tvorijo sredico v naslednjem gorivnem ciklusu. Poleg tega so izpeljali tudi vseh 25 načrtovanih posodobitev. Med njimi modifikacijo za preusmeritev pretoka vode v reaktorski posodi, ki je pomembna za zagotavljanje celovitosti jedrskega goriva med obratovanjem.
Prav tako so prenovili sistem napajanja lastne rabe stikališča. S tem je bil končan projekt celovite prenove stikališča, ki so ga več let izvajali v sodelovanju s sistemskim operaterjem ELES. Celovita prenova je pomembna za zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema in zagotavljanje zanesljive oskrbe porabnikov z električno energijo. Iz nabora ukrepov, ki so potrebni za odpravo posledic učinkov zvišanja nivoja reke Save zaradi izgradnje akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice, pa je bila kot prva opravljena prilagoditev sistema varnostne oskrbovalne vode.
Kot so poudarili v Krškem, je remont potekal skladno z načrti, rezultati obsežnih pregledov so v mejah pričakovanj in so dobra podlaga za varno in zanesljivo obratovanje v 28. gorivnem ciklusu. Sicer je v remontu poleg delavcev iz NEK sodelovalo tudi okrog tisoč domačih in tujih specializiranih delavcev.
Iz Uprave RS za jedrsko varnost pa so po uspešno končanem remontu sporočili,  da so skrbno spremljali vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske varnosti med zaustavitvijo elektrane. Poleg tega so med remontom veliko pozornosti namenili tudi pregledu gorivnih palic. Kot je znano, so 6. marca letos, to je dober mesec pred začetkom rednega remonta v Nuklearni elektrarni Krško v primarnem hladilu zaznali povečane koncentracije radioaktivnega joda, kar je kazalo na puščanje vsaj ene od gorivnih palic v sredici reaktorja. Izmerjeno puščanje je sicer bilo bistveno manjše od tistega pred remontom 2013.
Po odprtju reaktorja med remontom so ugotovili, da sta bili v reaktorski sredici poškodovani dve palici, kar je bistveno manj kot pred letom in pol. Očitno so ukrepi za zagotavljanje celovitosti goriva, izvedeni med remontom 2013, precej uspešno zmanjšali takrat nastale težave. Med tem remontom pa so izvedli skrbno pripravljeno preusmeritev hladilnega pretoka skozi reaktor, s katero bo dolgoročno odpravljen vzrok za obsežnejše poškodbe goriva, kakršne so nastale pred letom in pol.
Naslednji remont nuklearne elektrarne Krško je predviden čez 18 mesecev, to je jeseni leta 2016. (bj)
Brane Janjič
O avtorju