Jedrska energija

O JEK2 na seji občinskega sveta občine Brežice

V razpravi so se zvrstili pozitivni odzivi in podpora projektu.

O JEK2 na seji občinskega sveta občine Brežice

Dobra in trajna sinergija z okoljem je eno glavnih načel družbe GEN energija. Po tem, ko so se s potekom projekta izgradnje drugega bloka krške jedrske elektrarne (JEK2) že seznanili člani sveta regije Posavje in občinski svet mestne občine Krško, je predstavitev včeraj potekala tudi na seji občinskega sveta občine Brežice. Poslovanje in rezultate ter razvojne načrte skupine GEN, združene v Vizijo 3 + 1, je uvodoma predstavil generalni direktor GEN Blaž Košorok. Cilj vizije je z energetsko mešanico jedrske, vodne in sončne energije s podporo plinske rezerve Sloveniji zagotoviti stabilno energetsko oskrbo z nizkoogljično električno energijo, za energetsko neodvisnost in podnebno nevtralnost. Vodja tehničnega sektorja dr. Bruno Glaser je nato predstavil status projekta JEK2, pri čemer so bili v letu 2021 doseženi pomembni mejniki. Julija je bila na ministrstvu za infrastrukturo izdana ključna strateška odločitev z izdajo energetskega dovoljenja, kar je omogočilo začetek upravnih postopkov. GEN energija je konec leta oddala pobudo za državni prostorski načrt na ministrstvo za infrastrukturo, ki je sedaj v obravnavi na ministrstvu za okolje in prostor. V razpravi so članice in člani občinskega sveta izrazili podporo projektu, prav tako župan Ivana Molana. Predstavniki GEN energije so podali odgovore na nekaj konstruktivnih vprašanj in v sklepnem delu poudarili trajno odprtost za dialog.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.