Energetika

O virih energije, ki poganjajo Slovenijo: danes in jutri

V društvu EnLite so objavili nov izobraževalni video, v katerem se sprašujejo, ali in kako nam lahko v Sloveniji uspe razogljičenje energetike in prehod na nizkoogljične vire energije, kot so obnovljivi viri energije in jedrska energija.

O virih energije, ki poganjajo Slovenijo: danes in jutri

Društvo EnLite, ki je bilo ustanovljeno z namenom energetskega opismenjevanja, nadaljuje z objavo izobraževalnih videov za mlade, ki so namenjeni pojasnjevanju ključnih vprašanj povezanih s prihodnostjo energetskega sektorja in prizadevanji za vzpostavitev ogljično nevtralne družbe. V tokratnem 12-minutnem videu so se osredotočili na vire energije, ki poganjajo Slovenijo danes in, ki jo bodo poganjali jutri. Energetski prehod v nizkoogljičnost s seboj prinaša vrsto izzivov in terja odgovor na vprašanje, kako v prihodnje nadomestiti proizvodnjo električne energije, ki jo danes proizvedemo v termoelektrarnah na fosilna goriva. Pri iskanju odgovorov so se v tokratnem videu, ki so ga pripravili v sodelovanju z zainteresiranimi mladimi iz Mladinskega sveta Slovenije,  naslonili na kakovostne statistične podatke in na ugotovitve Strategije razvoja elektroenergetskega sistema Slovenije do leta 2050, ki je nastala v okviru delovne skupine Sveta za razvoj pri SAZU. 
 
V videu Viri energije kot strokovnjaka sodelujeta Mojca Suvorov, namestnica generalnega direktorja Statističnega urada RS, in dr. Dejan Paravan, generalni direktor družbe GEN energija in član delovne skupine Sveta za razvoj pri SAZU. Sogovorniki upoštevajoč aktualne okoliščine oskrbe z energijo v Sloveniji v zaključku videa ugotavljajo, da je, če želimo, da naš svet poganja energija, ki ne škodi planetu, treba v akcijo. Povedne so tudi besede prof. Davida JC MacKaya, avtorja svetovne uspešnice Trajnostna energija – brez razgretega ozračja, katere slovenski prevod smo na pobudo društva EnLIte dobili že pred desetimi leti: »Odločiti se moramo za načrt, ki se izide. Takšen načrt je mogoče narediti, ne bo pa preprosto. Prenehajmo govoriti z NE in začnimo odgovarjati z DA. Ustavimo ves ta cirkus in začnimo graditi!«
 
Vabljeni k ogledu videa. Za več informacij in povezave pa sledite izobraževalnemu kanalu društva ENLITE na Instagramu: @en_pismenost.

Brane Janjič
O avtorju