Obnovljivi viri

Občina Hrastnik bogatejša še za eno večjo sončno elektrarno

Podjetje Rudis je na bivšem dnevnem kopu RTH nad Hrastnikom uradno zagnalo 1,5 MW sončno elektrarno Blate.

Občina Hrastnik bogatejša še za eno večjo sončno elektrarno

Sončna elektrarna Blate sodi med ene večjih sončnih elektrarn v Sloveniji. V elektrarno je vgrajeno 2.600 monokristalnih panelov nazivne moči 600 W in skupne površine 6.500 m2 ter 13 razsmernikov, elektrarna pa naj bi na leto proizvedla 1.704 MWh električne energije, kar zadostuje za oskrbo približno 400 gospodinjstev. Proizvedeno električno energijo bodo v celoti oddali v distribucijsko omrežje, sončna elektrarna Blate pa bo pomembno prispevala tudi k zmanjšanju onesnaževanja okolja, saj se bo s proizvedeno električno energijo iz obnovljivega vira količina izpustov CO2 zmanjšala kar za 835 ton.
Naložba je bila sicer sofinancirana s strani Republike Slovenija in Evropske unije iz Kohezijskega sklada.

Spomnimo. Na območju občine Hrastnik oziroma natančneje na nekdanjem odlagališču elektrofilskega pepela in žlindre iz Termoelektrarne Trbovlje je Holding Slovenske elektrarne aprila letos že zagnal 3 MW sončno elektrarno Prapretno, ki naj bi na leto proizvedla več kot 3 GWh električne energije, pri čemer pa na omenjenem območju obstajajo možnosti še za dodatno širitev proizvodnih zmogljivosti iz obnovljivega vira. Z zagonom omenjene sončne elektrarne Blatnik se postopoma tudi že uresničujejo želje hrastniškega župana Marka Funkla, da naj bi občina Hrastnik postala najbolj sončna občina v Sloveniji.

Brane Janjič
O avtorju