e-mobilnost

Občinam več kot 800.000 evrov za trajnostno mobilnost

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) tudi letos aktivno sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti, ki poteka med 16. in 21. septembrom.

Občinam več kot 800.000 evrov za trajnostno mobilnost

Skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo (MZI) že tretje leto zapored sofinancira aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v slovenskih občinah, ki poteka v okviru izvajanja projekta LIFE IP Care4Climate, sredstva pa so zagotovljena iz Sklada za podnebne spremembe. Namen razpisa je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa, k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja ter večji kvaliteti bivanja na splošno. Občine so izvedle že vrsto ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na spremembo potovalnih navad v bolj trajnostno naravnane kot so hoja, kolesarjenje, uporaba  javnega potniškega prometa (JPP), skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, in tako dalje. Zadnji dan ETM pa je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila.

Letos sodeluje 41 občin, ki bodo v okviru razpisa MZI prejele 290.000 evrov za izvedbo aktivnosti, s katerimi spodbujajo in promovirajo trajnostno mobilnost na lokalni ravni. Višina dodeljenih sredstev na posamezno občino je odvisna od izvedenih aktivnosti, ne presega pa 7500 evrov. V preteklih letih je bilo v okviru vseh dosedanjih aktivnosti ETM skupaj izplačanih že 569.054 evrov 89 občinam.

Ključno sporočilo ETM je, da vsak posameznik lahko s premišljeno odločitvijo za aktivno mobilnost pomembno pripomore k lepšemu življenju celotne skupnosti. Hoja, kolesarjenje in javni prevoz za razliko od avtomobilskega prometa v ozračje vnašajo znatno manj toplogrednih plinov, okolje manj onesnažujejo s hrupom in svetlobo, povzročijo manj prometnih nesreč, izboljšajo pa tudi naše zdravje. Izpusti toplogrednih plinov so se v obdobju 2005-2019 namreč povečali za skoraj 28-odstotkov, v letu 2020 pa se je zaradi ukrepov ob epidemiji covid-19 opazno zmanjšala prometna aktivnost, ki od leta 2021 ponovno narašča. Ugotovljeno je, da promet prispeva največji, v letu 2020 kar 29-odstotni, delež izpustov toplogrednih plinov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE MOP sodeluje tudi pri organizaciji »Podnebne kavarne«, ki bo potekala v ponedeljek 19. septembra 2022 od 13.30 ure dalje pred Hišo EU: Na dogodku bo potekala razprava o trajnostni mobilnosti, ob robu katere bo tudi bogat spremljevalni program.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.