Okolje

Obeta se nova direktiva o energetski učinkovitosti

Vlada RS je podprla predlog nove direktive EU o energetski učinkovitosti in se zavzela za njeno čimprejšnje sprejetje.
Obeta se nova direktiva o energetski učinkovitosti
Predlog Direktive o energetski učinkovitosti  je eden od zakonodajnih dokumentov, s katerimi naj bi EU do leta 2020 za 20 odstotkov povečala energetsko učinkovitost, ki je eden od petih krovnih ciljev strategije Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Razlog za novo direktivo je predvsem ta, da so zadnji izračuni pokazali, da bi EU z obstoječimi ukrepi dosegla le polovico zastavljenega cilja glede zmanjšanja porabe energije. Doseganje cilja na področju energetske učinkovitosti pa je tesno povezano z doseganjem 20-odstotnega  deleža energije iz obnovljivih virov v skupni porabi energije v Uniji in z izpolnitvijo zaveze Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 odstotkov.
Predlog nove direktive o energetski učinkovitosti področje, na katero se nanašajo ukrepi, razširja na vse sektorje, kjer obstaja potencial prihranka energije, in s tem vključuje tudi energetski sektor oziroma samo proizvodnjo in distribucijo energije ter tako vključuje tudi nekatera področja, ki z dosedanjimi mehanizmi doslej niso bila zajeta.
Ena izmed ključnih novosti je, da bodo države članice morale določiti cilje glede povečanja energetske učinkovitosti, ki bodo vodili k 20-odstotnemu zmanjšanju porabe primarne energije na nacionalnem nivoju do leta 2020 (bj)
Brane Janjič
O avtorju