Omrežja

Obeta se okrepitev elektroenergetskega omrežja na Dolenjskem in v Posavju

Vlada na včerajšnji seji izdala uredbo za 110 kV daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica in sklep o začetku načrtovanja 110 kV daljnovoda Brestanica-Hudo.

Obeta se okrepitev elektroenergetskega omrežja na Dolenjskem in v Posavju

Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za dvosistemski 110 kV daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica, kar je korak bliže k izdaji gradbenega dovoljenja. Z novim daljnovodom bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo, kar je posebej pomembno z vidika uporabnikov v okviru obstoječih in predvidenih gospodarskih con na območju občin Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica. 
Daljnovod, v skupni dolžini približno 24,4 kilometra, bo delno vkopan, in sicer na območju vključitve v RTP Mokronog v dolžini približno 490 metrov ter na območju vključitve v RTP Sevnica v dolžini približno 170 metrov.

Vlada je poleg tega sprejela tudi sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za 2 x 110 kV daljnovod Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas. Cilj načrtovane ureditve je zagotoviti kakovostno in zanesljivo oskrbo Dolenjske in Bele krajine z električno energijo, saj obstoječi 110 kV daljnovod Brestanica-Hudo tega ne omogoča, zato je potreba njegova obnova in nadgradnja iz eno v dvosistemski daljnovod. Rekonstrukcija daljnovoda naj bi potekala po obstoječi trasi v skupni dolžini 25 kilometrov, prostorske ureditve pa se nahajajo na območju občin Krško, Škocjan in Šmarješke Toplice.

Brane Janjič
O avtorju