Energetika

Obeta se tudi hiter razvoj podatkovno usmerjenih storitev

Osrednja tema letošnjega 11. strokovnega posvetovanja informatikov energetike Slovenije (PIES) so bile podatkovno usmerjene storitve.
Obeta se tudi hiter razvoj podatkovno usmerjenih storitev

Podatki so osnova za kakršne koli procese in analize v vseh gospodarskih panogah, še posebej na področju energetike, so med drugim poudarili v Društvu informatikov energetike Slovenije (DIES), ki je organiziralo omenjeni dogodek.

V okviru 11. strokovnega posvetovanja informatikov energetike Slovenije (PIES), ki je potekalo od 29. do 30. novembra 2018 v Portorožu, so izvedli tudi okroglo mizo o podatkovno usmerjenih storitvah (izzivi in ovire), s poudarkom na storitvah za končne uporabnike. Okroglo mizo je uspešno moderiral Andrej Souvent iz EIMV, na njej pa so nastopili Matjaž Osvald (Elektro Ljubljana), Blaž Peternel (SmartIS), Gorazd Perenič (Perenič svetovanje) in  David Batič (Agencija za energijo).

Kot je razvidno iz zaključkov omenjene okrogle mize, posredovanih iz DIES, je glavna ovira za širše uvajanje podatkovnih storitev v Sloveniji trenutno problematika varovanja osebnih podatkov, ker veliko storitev temelji na dovolj pogostih (15 min.) odčitkih porabe električne energije. Izpostavljeno je bilo, da 15 min. odčitki sami po sebi niso osebni podatek, dokler jih ne povežemo s konkretno osebo. Za večino aplikacij tehničnih sistemov pa povezava s konkretno osebo sploh ni potrebna, saj gre za tehnične izračune na omrežju.

Pripravili bodo kodeks ravnanja z osebnimi podatki

»Sodelujoči so se strinjali, da se moramo zavedati, da so ti podatki potrebni za učinkovitejše načrtovanje in upravljanje distribucijskega sistema. V spremenjenih pogojih, ko integriramo veliko razpršenih obnovljivih virov in novih porabnikov, kot so električne polnilnice in toplotne črpalke, so ti podatki nujno potrebni za učinkovito in zanesljivo upravljanje sistema. Seveda se določene storitve vežejo na konkretne osebe, v tem primeru je potrebno urediti uporabo osebnih podatkov celostno, v skladu s konceptom vgrajene zasebnosti (privacy by design). Izpostavljeno pa je bilo tudi, da v okviru stroke izdelamo kodeks ravnanja z osebnimi podatki. Kodeks bo celostno zajel vso problematiko vezano s pogostim merjenjem porabe električne energije in podatkovnimi storitvami, ki temeljijo na teh in drugih,« so glede zaključkov okrogle mize sporočili iz DIES.  

Hiter razvoj tehnologij bo omogočil masovno uporabo DKN

Nadalje so na okrogli mizi v okviru PIES poudarili, da v kratkem času lahko pričakujemo nove napredne storitve za končne uporabnike, ki bodo izkoristile njihov potencial glede fleksibilnosti (prilagajanje odjema in mikro proizvodnje) in jih tako aktivno vključili v koncept pametnih omrežij. To bo koristilo tako elektro energetskim sistemom kot samim uporabnikom, saj bodo lahko s tem zmanjšali račun za elektriko in učinkovitejše porabljali električno energijo. Sicer pa bo hiter razvoj tehnologij, predvsem IoT in 5G, omogočil masovno uporabo daljinsko krmiljenih naprav za končne uporabnike po zelo sprejemljivi ceni, kar bo še pospešilo razvoj podatkovno usmerjenih storitev, so med drugim še poudarili na okrogli mizi.