Energetika

Objavljen je novi razpis programa Inteligentna energija

Za projekte energijske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, čistega transporta in lokalnih energetskih investicij je na voljo 67 milijonov evrov.
Objavljen je novi razpis programa Inteligentna energija

Cilj programa Inteligentna energija je prispevati k varni ter trajnostni in cenovno dostopni energiji za Evropo. Za dosego cilja pa predvideva naslednje ukrepe: pospeševanje energetske učinkovitosti in racionalne rabe energetskih virov (15 milijonov evrov), pospeševanje novih in obnovljivih virov energije in podporo energetski raznolikosti (11, 5 milijonov evrov), pospeševanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov oziroma alternativnih goriv v prometu (12, 5 milijonov evrov) ter spodbujanje lokalnih energetskih investicij  v različnih sektorjih in javnostih (27 milijonov evrov).

Program Inteligentna energija olajšuje razvoj trajnosti, razvoj potenciala posameznih regij in mest, pripravo potrebne zakonodaje za izvrševanje zastavljenih strateških ciljev ter razvoj sredstev in inštrumentov za spremljanje, nadzor in ocenjevanje učinkov ukrepov v okviru programa Inteligentna energija, ki jih je sprejela EU. Program spodbuja povečevanje investicij v nove tehnologije na področju energijske učinkovitosti in obnovljivih virov, tudi v prometu v državah članicah EU. Program spodbuja informiranje široke javnosti in zasebnega sektorja o novih inovativnih tehnologijah, saj le tako lahko pričakujemo tovrstne investicije tudi pri njih. Namen programa je tudi promocija ključnih strateških tehnologij, zmanjševanje stroškov, povečevanje izkušenj na trgu, zmanjševanje finančnih in drugih tveganj ter ovir za investicije. S čim boljšim seznanjanjem tako različnih podjetij kot zainteresiranih javnosti v obliki različnih izobraževanj, izmenjavo znanj, izkušenj, najboljših praks in tehnologij program zmanjšuje različne ovire do učinkovite proizvodnje in oskrbe z energijo na ravni EU.  

Razpis, ki je odprt do 8. maja, je namenjen javnim ali zasebnim organizacijam oziroma podjetjem, s sedežem v državah članicah EU, na Norveškem, Islandiji in Lihtenštajnu, sodelujejo pa lahko tudi organizacije oziroma podjetja s Hrvaške in Makedonije. Pri projektu morajo sodelovati vsaj trije partnerji iz treh različnih držav, ki morajo ob prijavi na razpis dokazati finančno in tehnično zmožnost izvedbe projekta ter podrobno razdelati časovni načrt njegovega poteka. Poleg tega pa morajo dokazati tudi, da bo projekt imel širok in trajen učinek na evropsko energetiko ter bo znatno prispeval k uresničitvi ciljev, ki si jih je EU zadala na področju trajnostne, zanesljive in cenovno dostopne energije. Projekt bo iz programa Inteligentna energija sofinanciran v višini največ do 75 odstotkov, dokončan pa mora biti v 36 mesecih. (pb)

Polona Bahun
O avtorju