Energetika

Objavljen nov izobraževalni video na temo Energija, družba, okolje

Društvo ENLITE je s podporo Elesa pripravilo nov izobraževalni video o povezanosti energetike, družbenih pričakovanj in omejitev, ki nam jih postavlja okolje.

Objavljen nov izobraževalni video na temo Energija, družba, okolje

Društvo ENLITE je bilo ustanovljeno s ciljem povezovanja strokovnjakov z različnih področij in krepitve energetsko-podnebno pismenost med mladimi, širšo strokovno javnostjo, oblikovalci mnenj in politik ter odločevalci in drugimi zainteresiranimi deležniki. Doslej so v društvu s podporo Elesa in nekaterih drugih organizacij pripravili že več izobraževalnih videov na temo zagotavljanja oskrbe z energijo, zadnji te vrste, ki je nastal v okviru priprave spletnega tečaja Energetski prehod, pa je naslovljen Energija, družba, okolje. V 15-minutnem pogovoru z različnimi strokovnjaki v njem mlade in druge zainteresirane državljane ozaveščajo o povezavah med oskrbo z energijo, družbenimi trendi in pričakovanji ter omejitvami, ki jih postavljata naše okolje in podnebje.
S svojim znanjem in izkušnjami, predvsem pa s konkretnimi in kakovostnimi podatki, v njem tokrat sodelujejo strokovnjak za podnebne spremembe dr. Žiga Zaplotnik (ECMWF – Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi), strokovnjakinja za socio-demografske trende Tina Žnidaršič (SURS) ter strokovnjak za okoljsko-biodiverzitetne izzive mag. Izidor Ostan Ožbolt (član delovne skupine za biodiverziteto pri Svetu za razvoj, ki deluje v okviru SAZU). Vprašanja so jim zastavljali mladi iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost, vsebine pa je spretno povezala TV scenaristka in voditeljica Neža Prah Seničar. Vabljeni k ogledu! 

Brane Janjič
O avtorju